ZAVŘÍT

Strom Kategorií

Údržba travnatých a květnatých ploch

Detailní strom kategorií

Květinová výsadba má přínos hlavně díky barevnosti a textuře rostlin. Vytváří vizuálně velmi nápadný prvek zeleně a jsou proto vhodné zejména na významná místa a místa s vysokou frekvencí pohybu. Z hlediska hospodaření s dešťovou vodou přispívají k zadržování dešťové vody, zpomalení jejího odtoku a k jejímu předčištění. Mají nezanedbatelný přínos pro zvýšení biodiverzity území, podobně jako tzv. mozaikovitá seč, kde nedochází k posečení celé plochy luk v jednom krátkém období, ale zůstávají ponechány různé ostrůvky vegetace. Tyto ostrůvky vytváří nejen zajímavou mozaiku při pohledu z výšky, ale především tvoří životní prostor pro bezobratlé živočichy, zejména různé skupiny hmyzu (motýly, včely, čmeláky) nebo jiných bezobratlých (pavouky apod.). V rámci trvalkové výsadby je vhodné přihlížet i k volbě vhodných suchomilných druhů odolnějších na očekávané dopady klimatické změny.

Vyfiltrujte si, co vás zajímá

Detailní filtr