Tramvajové pásy extenzivní

Popis opatření

Ozeleněné tramvajové tratě formou extenzivního společenstva, které je vysoce odolné vůči extrémním podmínkám. Takto upravené tratě mohou být dále lemovány travním porostem (s cibulovinami), nebo trvalkovým záhonem.

Implementace podle charakteru zástavby

 • tramvajové, vlakové kolejiště, tramvajové smyčky, terminály, kde není předpoklad zátěže pojezdem nebo pošlapem,
 • centra i intravilán měst, především na atraktivních místech, s potřebou snížení hlukové zátěže.

Doporučení pro realizaci opatření

 • odolné směsi rostlin vhodné pro nízkou míru údržby a extrémní klimatické podmínky – v podobě sukulentů nebo odolných lučních směsí. Doporučovány jsou suchomilné rostliny, především rod Sedum (česky rozchodník),
 • druhy travin, luskovin a dvouděložných bylin,
 • důležitá je zejm. odolnost proti suchu, dopravnímu provozu, zasolení půdy, či zastínění,
 • asfaltový antikorozní nátěr, nopová folie, speciální substrát pro trať,
 • rozchodníky vyžadují pouze 4–5 cm vrstvu substrátu, pod kterou se nachází vyrovnávací vrstva obvykle z kameniva.

Související legislativa:
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • snížení povrchové teploty (teploty tramvajových pásů s vegetačními systémy dosahují vrcholu teploty kolejnice 25 – 30 °C),
 • zlepšení mikroklimatu ve městě – ochlazení okolí,
 • snížení znečištění ovzduší, pohlcování prachu,
 • zvětšení plochy pro vsakování vody a zpomalení odtoku,
 • snížení hlučnosti tramvajového provozu,
 • estetizace veřejného prostoru – atraktivita cestování MHD,
 • možnost vytvoření nových habitatů pro nespočetné množství živočichů,
 • rychlejší oprava při poruše než uzavřený kryt tratí – ekonomický přínos,
 • snadnost výsevu či pokládky v průběhu téměř celého roku,
 • malá odolnost vůči sešlapu,
 • sezónní efektnost, pestrost- větší variabilita vzhledu,
 • oproti trávníků jsou nenáročné a vhodné pro použití na slunných místech – nezalévají se.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • pro dobrou životnost je důležitá správná volba druhu, společenstva, např. zaměření na lokální genofondy,
 • možné menší přijímání vzhledu – „hnědých odstínů“ veřejností, než trávník.

Náklady na realizaci

 • položení kameniva, doplnění zeminy,
 • výsadba – nejčastěji pokládány jako rostlinná rohož/rozchodníkové koberce – substrát 50 mm,
 • zalití, chemická ochrana rostlin,
 • aplikace hydrogelu, hnojení,
 • výhodnější je pro zelené tratě využít modernější technologie pevné jízdní dráhy – např. betonové panely,
 • na tyto konstrukce je aplikován vegetační kryt a zároveň jsou zpravidla méně hlučné – jejich realizace je ovšem dražší než u klasické konstrukce,
 • 3 základní typy konstrukce dvoukolejných tratí – paralelní oddělené betonové nosníky, dvojice betonových desek, jednolitá deska pod celou šíří dvoukolejné tramvajové trati.

Náklady na údržbu

 • průběžná kontrola vitality,
 • přihnojování,
 • úklid odpadků, spadaného listí, sněhu,
 • ochrana proti posypové soli,
 • doplnění rostlin při výpadku.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Tramvajové pásy extenzivní.

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Principy a přístupy k tvorbě města v rámci MZI

Textový dokument
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno

Katalog vybraných typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření se srážkovovu vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje

Strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranstvÍ

Odkaz na web
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Modro zelená města

Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Strategický materiál v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Textový dokument
Ikona šipka

Víte, že zasadit strom není jen tak?

Letáček - Sázení stromů

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Kombinovatelnost

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství