ZAVŘÍT

Strom Kategorií

Klimatická opatření

Detailní strom kategorií

Najděte potřebné informace pro realizaci klimaticky odpovědných projektů a to jak v centru města, volné krajině nebo na budovách. U opatření naleznete nejen technické informace, ale i příklady již zrealizovaných projektů a knihovnu dokumentů.

Pro vyhledávání můžete využít strom kategorií, filtrování nebo rozcestník níže.

Vyfiltrujte si, co vás zajímá

Skrýt filtr

Recyklace šedých vod

Ikona šipka

Tramvajové pásy intenzivní

Ikona šipka

Tramvajové pásy extenzivní

Ikona šipka

Udržitelný silniční provoz

Ikona šipka

Zpřístupnění pro pěší

Ikona šipka

Sdílené služby v dopravě

Ikona šipka

Cyklistická infrastruktura

Ikona šipka

Nabíjení

Ikona šipka

Veřejné osvětlení

Ikona šipka

Stínění pomocí fotovoltaických panelů

Ikona šipka

Stíněné parkování snižující letní přehřívání

Ikona šipka

Stínění míst určených k pobytu

Ikona šipka

Chladící místa jako místa setkávání

Ikona šipka

Akumulační nádrž podzemní

Ikona šipka

Podpovrchové retenční nádrže

Ikona šipka

Retenční nádrž se stálou hladinou vody/zásobním prostorem (s regulovaným odtokem)

Ikona šipka

Suchá retenční nádrž s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Vsakovací retenční nádrž s regulovaným odtokem – zatravněná, osázená

Ikona šipka

Vsakovací retenční nádrž bez regulovaného odtoku – zatravněná, osázená

Ikona šipka

Podzemní rýha s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Podzemní vsakovací rýha s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Podzemní vsakovací rýha bez regulovaného odtoku

Ikona šipka

Povrchová rýha s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Povrchová vsakovací retenční rýha s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Povrchová vsakovací retenční rýha bez regulovaného odtoku

Ikona šipka

Průleh s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Vsakovací průleh s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Vsakovací průleh

Ikona šipka

Vegetační dlažba

Ikona šipka

Štěrkový trávník

Ikona šipka

Povrch z recyklované gumy

Ikona šipka

Porézní dlažba, propustný asfalt/beton

Ikona šipka

Kameninové povrchy

Ikona šipka

Zeleň na konstrukcích

Ikona šipka

Zeleň samopnoucí

Ikona šipka

Stromy a keře v nezpevněných plochách, ve volné půdě

Ikona šipka

Stromy a keře na zpevněných plochách / v úzkých ulicích

Ikona šipka

Komunitní energetika

Ikona šipka

Obnovitelné zdroje energie – fotovoltaická elektrárna

Ikona šipka

Vnitřní osvětlení

Ikona šipka

Akumulace a využití dešťových vod

Ikona šipka

Zelené střechy

Ikona šipka

Zelené fasády

Ikona šipka