Sdílené služby v dopravě

Popis opatření

Podpora systémů sdílených služeb v dopravě jako jsou veřejné systémy sdílených jízdních kol, sdílených elektrokoloběžek a elektrických mopedů, sdílených aut včetně elektromobilů, sdílené jízdy nebo sdílená nákladní doprava umožňuje efektivnější využití dopravních prostředků. Sílené služby jsou především v kombinaci s veřejnou dopravou skvělým řešením pro první a poslední kilometr, což některé z uživatelských skupin mohou využít zejména pro intermodální řetězení cest. Kromě toho mohou být také vhodným doplňkem služeb veřejné dopravy v časech mimo dopravní špičku, nebo naopak opatřením, které veřejné dopravě uleví v dobách dopravní špičky. Využití různých způsobů dopravy v rámci různých cestovních řetězců motivuje k multimodalitě v dopravě, která je prevencí před „nutkáním“ vlastnit automobil. Tato koncepce by měla oslovovat především mladší obyvatele městských oblastí s většími zkušenostmi v online prostoru. Jde o cílovou skupinu, která bude formovat budoucí poptávku v oblasti dopravy, proto je nutné, aby s ní urbanisté a plánovači dopravy počítali již dnes.

Implementace podle charakteru zástavby

 • veřejná prostranství,
 • dopravní infrastruktura.

Doporučení pro realizaci opatření

 • je nutné zajistit vysoký počet parkovacích stanic i jízdních kol. Pro tento systém je zcela zásadní pečlivě naplánovaná struktura sítě, protože pevně ukotvené stanice určují strukturu celého systému; počet stanic je pak daný dostupným rozpočtem. Pečlivý plán ovšem vyžadují i systémy bez stanic,
 • je kvalita sdílených jízdních kol, která musí být stabilní, snadno ovladatelná, s robustním rámem, širšími pneumatikami, chráněným řetězem a kvalitními brzdami, a také nevyžadovat výraznou údržbu.

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • sdílená mobilita umožňuje být mobilní každému, kdo nemá vlastní automobil,
 • snižuje potřebu si vlastní automobil pořizovat a tím přispívá ke snížení zátěže městské dopravní infrastruktury,
 • sdílené služby jako bikesharing či půjčení koloběžek přispívají ke zdravému životnímu stylu jeho uživatelů, kteří pohyb zařazují každodenně do své rutiny,
 • sdílená mobilita může být atraktivním faktorem podpory ekomobility,
 • veškeré nové možnosti v oblasti mobility by měly být kolektivní, s menším počtem cest ve vlastních osobních autech,
 • změna volby dopravy neboli modální posun v dopravě je aktivním přínosem pro ochranu životního prostředí, která je jednou z priorit pro každou obec.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • sdílené služby v dopravě tvoří přímou či nepřímou konkurenci místní veřejné dopravě, financované z rozpočtu města,
 • je důležité zvážit potenciální zpětné účinky, jež jsou důsledkem zavedení konceptu sdílených aut bez parkovací stanice, kdy nabídka vybízí uživatele prostředků veřejné dopravy, aby v případě nízké kvality těchto služeb začali používat automobily.

Náklady na realizaci

 • veřejné systémy sdílených prostředků musí být funkční a udržitelné po několik následujících let,
 • veřejné soutěže musí smluvně zaručovat spolehlivost systému a zabránit jednostrannému ukončení služby poskytovateli,
 • spolehlivá nabídka poskytovatele zahrnuje celoroční provoz, dostupnou kontaktní osobu a zajištění, údržbu a redistribuci provozuschopných prostředků,
 • města mohou pro systémy sdílených jízdních kol vymezit zóny s omezením vjezdu nebo parkování, s možností monitorování pomocí technologie geofencingu.

Náklady na údržbu

 • značnou část provozních nákladů tvoří redistribuce jízdních kol z přeplněných stanic do těch volnějších,
 • dále servis půjčovaných prostředků,
 • plánování a rozvoj infrastruktury pro bikesharing či carsharing, včetně stanovišť, cyklostezek, parkovacích zón a dalších souvisejících prvků, aby bylo podpořeno efektivní fungování sdílených dopravních systémů.
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství