Zásady zpracování osobních údajů

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava. Vyplněním a odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů ze strany Moravskoslezského kraje. Vámi zadané osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e‑mail, budou zpracovány Moravskoslezským krajem za účelem realizace aktivit informačního portálu MiSe Klima a poskytování odborné a technické pomoci s přípravou realizace ekologických projektů. Osobní údaje nebudou použity k jiným účelům.

Osobní údaje mohou být v rámci poskytování odborné pomoci předány společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., IČO: 47673168, se sídlem Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava (jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj), společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s., IČO: 25379631, se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava (jejímž akcionářem je Moravskoslezský kraj) nebo Moravskoslezskému energetickému centru, příspěvkové organizací, IČO: 03103820, se sídlem 28. října 111, 702 00 Ostrava (jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj). Moravskoslezský kraj nebude osobní údaje předávat dalším osobám.

Při zpracování osobních údajů dodržuje Moravskoslezský kraj příslušné právní předpisy, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Podrobné informace o zpracování osobních údajů (https://www.msk.cz/cs/urad/uredni_deska/ochrana-osobnich-udaju—informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-4517) Moravskoslezského kraje.