Evropský atlas mobility

Shrnutí

Klíčová fakta a čísla o evropské dopravě a mobilitě. Analýza těchto dat ústí do série doporučení, jak v jednotlivých oblastech dopravy postupovat v zájmu dosažení udržitelné a spravedlivé mobility v Evropské unii. Překladem publikace a jejím rozšířením o český kontext nadace pověřila organizaci Partnerství pro městskou
mobilitu, z.s. Tento rozšířený překlad máte nyní před sebou.

Jazyk:

Čeština

Organizace:

Heinrich -Böll-Stiftung

Datum zpracování:

01.02.2021

Typ dokumentu: