Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

Shrnutí

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 byl připraven pod vedením Komise pro udržitelnou energii a klima, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Nastiňuje strategii, jak snížit emise CO2, k nimž dochází v souvislosti s užitím energie v hranicích města, o 45%. Dokument je současně Akčním plánem pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), jak jej definuje společná iniciativa evropských měst a obcí Covenant of Mayors for Climate & Energy, k níž se hlavní město v roce 2018 oficiálně připojilo.

Jazyk:

Čeština

Autor:

tým autorů pod vedením RNDr. M. Bursíka

Datum zpracování:

01.01.2021

Typ dokumentu: