Nabíjení

Popis opatření

Doprava v České republice ročně vyprodukuje přes 18 milionů tun CO₂ a největší podíl na této produkci emisí mají osobní auta. Využívání elektromobilů vede ke snížení množství vypouštěných emisí a hlučnosti má navíc pozitivní dopad na životní prostředí i zdraví obyvatel města. Nabíjení elektromobilu ve městech je dnes stále dostupnější.Nabíjecí stanice mohou být rozděleny na veřejné stanice a stanice pro rezidentní nabíjení. Rezidentní pomalé nabíjecí body mohou být umístěny na lampách veřejného osvětlení nebo se ve spolupráci s distributory vystaví vysokorychlostní nabíjecí huby. Zbudování infrastruktury pro dobíjení elektromobilů v budovách je vyžadováno i v rámci nové evropské legislativy. Podle ní je v budovách s více než 10 parkovacími stáními nutné vybudovat dobíjecí stanice pro elektromobily a stavební přípravu eventuálního rozšíření dobíjecích stanic i pro další parkovací stání.

Implementace podle charakteru zástavby

 • veřejná prostranství,
 • parkoviště.

Doporučení pro realizaci opatření

Město musí naplánovat komplexní strategii pro rozvoj elektromobility a jak ji ze své role může pomoci nebo ji alespoň správně usměrnit. Na plánu rozvoje se podílí mnoho subjektů, nejen státní orgány či správní úřady, ale také komerční poskytovatelé, kteří zajistí nabíjecí infrastrukturu a následný provoz. Elektromobilita má nároky na pozemky a může proměnit urbanismus, s jejím rozvojem se mění vzhled veřejného prostoru. A v neposlední řadě se musí vyřešit i parkování, ideálně nejen označit značkou parkovací stání, ale domyslet koncepci i s možností vymahatelnosti neoprávněného zabírání parkovacího místa vozy, které nenabíjejí.

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

zvýšení podílu elektromobilů v dopravě vede k:
 • snížení lokálních emisí CO2,
 • snížení množství prachových částic,
 • snížení uhlíkové stopy každého uživatele v rámci celého životního cyklu užívání automobilu,
 • příspěvek k udržitelnému rozvoji v oblasti mobility,
 • zvýšení energetické soběstačnosti v dopravě,
 • snížení hlukové zátěže z dopravy,
 • úspora nákladů na provoz automobilu,
 • možnost využít lokálně vyrobenou energii z obnovitelných zdrojů (např. z fotovoltaických panelů).
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • pořizovací náklady,
 • nároky na infrastrukturu.

Náklady na realizaci

Vytvoření koncepce nabíjecích stanic ve městě / obci, která bude udávat formální rámec podpory města. Přílohou koncepce může být vzor smlouvy mezi městem a soukromým investorem a stanovení transparentní cenové politiky. Následné založení celé infrastruktury městem a soukromými investory dle stanoveného rámce. Nejjednodušším způsobem pro realizaci nabíjení je výstavba nabíjecích stanic v blízkosti trafostanic, které splňují podmínku vhodného umístění. Možnost postupně obnovovat kabeláž veřejného osvětlení, a tak se tyto lampy mohou současně připravit zvýšením příkonu a dalšími úpravami i na to, že budou veřejně nabíjet.

Náklady na údržbu

Kontrola stavu nabíjecích stanic, komunikace s uživateli, rozšiřování sítě.

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Kombinovatelnost

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství