Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Shrnutí

Publikace je vydána v rámci projektu „Klima se mění. Od informaci k akci“, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Jazyk:

Čeština

Autor:

Lubomír Bartoš, Romana Březovská, Josef Novák, Daniel Tichý, Viktor Třebický

Vlastník:

CI2, o. p. s.

Datum zpracování:

01.01.2020

Typ dokumentu: