Udržitelný silniční provoz

Popis opatření

Udržitelný silniční provoz by měl skloubit zájmy obyvatel řešeného území s bezpečností, parkováním, řešením nákladní dopravy, tvorby veřejného prostoru s preferencí veřejné dopravy, chůze a jízdy na kole. Plán udržitelné městské mobility chce zjednodušeně nabídnout možnost bezpečného, plnohodnotného a efektivního pohybu lidí i věcí.

Můžou se za ním skrývat opatření jako:

 • podpora rozvoje elektromobility (včetně nabíjecích stanic),
 • podpora rozvoje vodíkové mobility (včetně plnících stanic),
 • školení typu Eco-driving pro řidiče služebních vozidel,
 • snížení max. povolené rychlosti ve vybraných lokalitách na 30 km/h,
 • podpora propojení přestupních uzlů na páteřní koridor dopravy,
 • koordinovaný rozvoj přestupních uzlů a terminálů,
 • podpora záchytných parkovišť u dopravních uzlů,
 • návaznost na systémy Park & Ride, Park & Go, Kiss & Ride,
 • podpora parkovišť pro jízdní kola,
 • navazující spoje VHD, dodržování časů dle jízdního řádu (rychlost a spolehlivost VHD),
 • posílení spojů v dopravní špičce,
 • podpora železniční dopravy v elektrické trakci,
 • podpora pěšího a cyklistického přístupu na zastávky,
 • zavedení přepravy jízdních kol v rámci veřejné dopravy,
 • zvýšení atraktivity VHD,
 • podpora bezbariérové dopravy,
 • podpora bezbariérového napojení zastávek,
 • klimatizace ve vozidlech VHD – avšak úsporná zařízení (minimalizovat spotřebu energie a produkci emisí),
 • bezdrátové připojení k internetu, zásuvky pro dobíjení mob. zařízení,
 • čistota vnitřního prostředí vozidel,
 • podpora dostupnosti zastávek,
 • digitalizované odbavení cestujících (aplikace pro zakoupení jízdného na VHD a parkovného),
 • doplnění zastávek – zastřešení zastávek (ochrana proti slunci a dešti), označník, informační tabule, mobiliář,
 • instalace informačních panelů na zastávkách VHD v reálném čase,
 • zlepšení kvality veřejného prostranství v okolí zastávek,
 • propagace veřejné dopravy,
 • zřízení zastávek v nově obsluhovaných lokalitách.

Implementace podle charakteru zástavby

 • dopravní infrastruktura,
 • veřejná prostranství.
Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

Kvalita ovzduší:

 • redukcí automobilové dopravy se sníží množství škodlivých látek v ovzduší.

Estetika:

 • pěší zóny poskytují prostor pro zeleň, drobné služby a obecně pro veřejný prostor vysoké estetické hodnoty.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • možná kritika ze strany obyvatel, které je proti omezením individuální automobilové dopravy,
 • finanční náklady na vypracování potřebné dokumentace a realizace opatření.

Náklady na realizaci

 • příprava plánu udržitelné mobility,
 • analýza současného stavu,
 • návrh změn a cíle,
 • schválení plánu udržitelného rozvoje a jeho financování,
 • realizace hlavních cílů plánů udržitelné mobility.

Náklady na údržbu

 • monitoring stavu:
 • údaje o provozu, včetně ekologicky šetrných způsobů dopravy (jízdní kola, chůze atd.),
 • statistiky o znečišťování ovzduší a hluku, nehodovosti, přetížení a dopravních zácpách,
 • statistiky a kvantitativní ukazatele nabídky a dopravních služeb.
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství