ZAVŘÍT

Strom Kategorií

Klimatická opatření

Detailní strom kategorií

Najděte potřebné informace pro realizaci klimaticky odpovědných projektů a to jak v centru města, volné krajině nebo na budovách. U opatření naleznete nejen technické informace, ale i příklady již zrealizovaných projektů a knihovnu dokumentů.

Pro vyhledávání můžete využít strom kategorií, filtrování nebo rozcestník níže.

Vyfiltrujte si, co vás zajímá

Skrýt filtr

Recyklace šedých vod

Ikona šipka

Udržitelný silniční provoz

Ikona šipka

Využití nepitné vody na zalévání (podzemní nebo povrchová voda)

Ikona šipka

Suchomilné trvalky

Ikona šipka

Mozaikovitá seč

Ikona šipka

Veřejné osvětlení

Ikona šipka

Stínění pomocí fotovoltaických panelů

Ikona šipka

Stíněné parkování snižující letní přehřívání

Ikona šipka

Stínění míst určených k pobytu

Ikona šipka

Chladící místa jako místa setkávání

Ikona šipka

Koupací biotop místo bazénů

Ikona šipka

Vodní herní prvky na veřejném prostranství

Ikona šipka

Akumulační nádrž podzemní

Ikona šipka

Akumulační nádrž nadzemní

Ikona šipka

Podpovrchové retenční nádrže

Ikona šipka

Retenční nádrž mokřadního typu

Ikona šipka

Suchá retenční nádrž s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Vsakovací retenční nádrž s regulovaným odtokem – zatravněná, osázená

Ikona šipka

Vsakovací retenční nádrž bez regulovaného odtoku – zatravněná, osázená

Ikona šipka

Dešťový záhon

Ikona šipka

Podzemní rýha s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Podzemní vsakovací rýha s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Podzemní vsakovací rýha bez regulovaného odtoku

Ikona šipka

Povrchová rýha s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Povrchová vsakovací retenční rýha s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Povrchová vsakovací retenční rýha bez regulovaného odtoku

Ikona šipka

Průleh s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Vsakovací průleh s regulovaným odtokem

Ikona šipka

Vsakovací průleh

Ikona šipka

Vegetační dlažba

Ikona šipka

Štěrkový trávník

Ikona šipka

Porézní dlažba, propustný asfalt/beton

Ikona šipka

Kameninové povrchy

Ikona šipka

Parterový trávník

Ikona šipka

Parkový trávník

Ikona šipka

Krajinné trávníky a extenzivní květnaté louky

Ikona šipka

Zeleň na konstrukcích

Ikona šipka

Zeleň samopnoucí

Ikona šipka

Stromy a keře v nezpevněných plochách, ve volné půdě

Ikona šipka

Stromy a keře na zpevněných plochách / v úzkých ulicích

Ikona šipka

Spotřeba vody – měření a regulace

Ikona šipka

Vytápění – měření a regulace

Ikona šipka

Komunitní energetika

Ikona šipka

Energetický management základní

Ikona šipka

Energetický management dle ISO 50001:2019

Ikona šipka

Obnovitelné zdroje energie – výroba tepla

Ikona šipka

Obnovitelné zdroje energie – fotovoltaická elektrárna

Ikona šipka

Vnitřní osvětlení

Ikona šipka

Větrání a rekuperace

Ikona šipka

Chlazení

Ikona šipka

Způsoby vytápění a rozvody tepla

Ikona šipka

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Ikona šipka

Zdroje vytápění – kotle na dřevo/pelety, kondenzační kotle, elektrokotle, solární zařízení

Ikona šipka

Tepelné čerpadlo – systém země-voda

Ikona šipka

Tepelné čerpadlo – systém voda-voda

Ikona šipka

Tepelné čerpadlo – systém vzduch-voda

Ikona šipka

Tepelné čerpadlo – systém vzduch-vzduch

Ikona šipka

Tepelné čerpadlo – obecné informace

Ikona šipka

Pasivní stínění

Ikona šipka

Aktivní stínění

Ikona šipka

Stavební otvory

Ikona šipka

Zateplení obvodového pláště budovy

Ikona šipka

Novostavba – budova s téměř nulovou spotřebou energie

Ikona šipka

Akumulace a využití dešťových vod

Ikona šipka

Příprava teplé vody

Ikona šipka

Rekuperace teplé vody

Ikona šipka

Zelené střechy

Ikona šipka

Zelené fasády

Ikona šipka