Zrušení meliorací, případně jejich využití pro zadržování vody (zamezení odvodňování krajiny)

Popis opatření

Zemědělské odvodňovací systémy byly navrhovány s jednou hlavní prioritní funkcí, kterou je odvodnění zemědělské půdy, resp. snížení hladin podzemní vody s ohledem na vláhové požadavky hlavních pěstovaných zemědělských plodin. Pokud je funkce odvodnění pozemku v plošně významném rozsahu nežádoucí, je třeba zvolit vhodný způsob eliminace odvodnění.

Při volbě způsobu eliminace účinnosti drénu je zásadní posoudit technické a realizační aspekty jednotlivých typů opatření:

 • lokální eliminace drénu (části drénu),
 • odkrytí drénu a jeho úplné odstranění,
 • přerušené úseky potrubí, záslepky na drenážním potrubí.

V obecné rovině se řešení zabývá snížením nebo praktickým vyrušením účinnosti potrubí drénu, drenážního zásypu, případně zvláštního opatření na drenáži. Následuje likvidace dalších objektů (šachtic, výustí, čerpacích stanic, zavzdušovacích drénů atd.), které již nebudou potřebné. Hlavní pozornost je třeba věnovat způsobu likvidace drénu. Aktuální hydraulickou účinnost drenážní rýhy nelze zcela eliminovat (je třeba ji posoudit ve vztahu k okolnímu rostlému terénu). V řadě případů drenážní rýha dlouhodobě (až po několik desítek let) zůstává půdní „nehomogenitou“, působící samostatným odvodňovacím účinkem. Naopak při některých způsobech likvidace drénu výkopovými technologiemi je třeba obnovení rýhy zohlednit a rýze přiznat nové hydraulické parametry.

Implementace podle charakteru zástavby

 • zemědělská půda/orná půda

Doporučení pro realizaci opatření

Je třeba zohlednit:

 • propustnost (nasycenou hydraulickou vodivost) rostlého materiálu – ovlivňuje potřebu eliminovat obtékání přerušení,
 • propustnost drenážní rýhy – ovlivňuje potřebu eliminovat obtékání prvku přerušení a hydraulické namáhání zásypu (eroze, vznik kaveren),
 • materiál potrubí (pálená hlína, flexibilní potrubí, hladké PVC potrubí) – souvisí se způsobem přerušení,
 • sklonové poměry drénu a terénu (ve většině případů shodný sklon drénu a terénu), souvisí s maximální přípustnou diferencí hladin při dosahu opatření ve směru osy drénu,
 • způsob využití pozemku – může ovlivnit technické řešení s ohledem na diference zamokření.

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • zpomalení (retardace) a zpravidla snížení odtoku z pozemku,
 • zvýšením hladiny podzemní vody dojde k vytvoření trvalých nebo dočasných anaerobních podmínek, které umožní denitrifikaci a samočištění,
 • posílení přirozené složky filtrace a následně posílení dotace podzemní vod.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • možné nežádoucí projevy lokálního zamokření (trvalého i dočasného charakteru),
 • zhoršení podmínek pro efektivní zemědělský management lokality (např. i seč TTP) při případném zvýšení počtu a intenzity zamokřených míst.
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství