Ozdravení vodního režimu na Lesnovských mokřadech

Meliorační detektivka aneb kam mizí voda. Tak by se dal s trochou nadsázky nazvat projekt revitalizace Lesnovských mokřadů na okraji Jihlavy. Přírodovědně cenná lokalita kolem Stříbrného potoka a rybníků Kulatina a Luční už původní mokřady příliš nepřipomínala. A když se členové spolku Mokřady rozhodli pro revitalizaci oblasti, čekalo je v první řadě doslova detektivní pátrání po tom, kam se ztrácí voda. Na vině se ukázaly být rozsáhlé meliorační úpravy z minulosti.

Až po vyhledání a odstranění všech nalezených melioračních trubek se mohly na původně poměrně suchou louku vrátit tůně a potok opět dostal své přírodní koryto. A už první rok se ukázalo, že opatření výborně fungují. Po letech se sem dokonce vrátila i rosnička!

Autor:

Mokřady z.s.

Investor:

Mokřady z.s.

Zhotovitel:

Mokřady z.s.

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Lesnovské mokřady, Jihlava

GPS:

49° 25' 59.64" N, 15° 35' 24.00" E

Kraj:

kraj Vysočina

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

V letech 2017-2018 se podařilo navrátit zatrubněný Stříbrný potok na povrch do nového přírodě blízkého koryta o délce 330 metrů. Doplňují jej tři mělké tůně velké 130, 150 a 550 metrů čtverečních a řada dalších menších tůní. Nejlepší je, že většina tůní vznikla pomocí dobrovolníků. Kdo by se chtěl po lokalitě projít, bude potřebovat holínky, protože celé území je méně či více podmáčené. To závisí na aktuálních deštích.

Spolek Mokřady navázal také opravou navazujících přírodních rybníků, aby spolu s mokřadem lépe plnily vodozádržnou funkci. Proměnil také jejich využití. Nově jsou zde jen nízké rybí obsádky, což podporuje růst vodních rostlin. Revitalizací prošly také zazeměné části zátopy většího z rybníků, vznikly zde zimoviště pro drobné živočichy, průběžně dochází k nezbytným prořezávkám dřevin a mozaikovitému kosení luk.

Co řeší?

Dobrovolníci sdružení ve spolku Mokřady se rozhodli vrátit biologicky cenné lokalitě Lesnovských mokřadů její přirozenou schopnost udržet vodu, kterou kvůli úpravám v minulosti a špatné údržbě zdejších rybníků ztratila. Nejprve vytvořili několi menších tůní a opravili dva zdejší rybníky. Jako nezbytné se ukázalo navrácení zatrubněného Stříbrného potoka na povrch mokřadu. Na místě navíc začali pořádat akce pro širokou veřejnost, mokřad tak nyní slouží i k ekologické osvětě.

 

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.