Popis opatření

Výměna výplně otvorů obvodových plášťů budov, tedy okenních výplní, dveřních výplní, střešních světlíků vč. navazujících komponentů (těsnění, kování, profily) a jejich řádné zapravení s cílem zamezit únikům tepla s ohledem na dosažení co nejnižší hodnoty součinitele prostupu tepla (současná platná stavební norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov stanovuje požadavky na součinitel prostupu tepla). Může se jednat o  celkovou výměnu, příp. o repasi (renovaci).

 • původními výplněmi otvorů budov uniká nejčastěji okolo 15 % až 40 % tepla (v bytových domech s velkou plochou oken i více), což je nejvíce v porovnání s ostatními obvodovými konstrukcemi,
 • důvodem vysokého úniku tepla bývá i nedostatečná vzduchotěsnost oken a tedy zvýšená nežádoucí výměna vzduchu v objektu.

Implementace podle charakteru zástavby

 • město i venkov

Doporučení pro realizaci opatření

 • kritériem pro výběr konstrukčního řešení jednotlivých výplní (zasazení, design, materiálové složení, způsob otvírání atd.) je splnění požadovaných tepelně-technických parametrů a zamezení vzniku tepelných mostů,
 • UV odolnost,
 • možné typy skel: protihluková skla, bezpečnostní skla, protisluneční sklo (ochrana přehřívání interiéru),
 • statická odolnost.

Příklady technických parametrů – výměna okenních otvorů

 • dvojskla – v případě, že není možno použít trojskla (nevyhovující konstrukce stavby),
 • trojskla – doporučuje se k dosažení maximální úspory energií a lepších vlastností skla i celého okna (např. termoizolační skla),
 • materiál rámů – plast, dřevo, hliník, ocel, kombinace materiálů,
 • plastová okna jsou nejuniverzálnější a ideální volbou pro rekonstrukci oken,
 • vhodnou pozicí instalace oken je umístění ve vzdálenosti cca 2/3 tloušťky zdi od interiéru, tato vzdálenost je optimální pro tepelné zisky ze slunečního záření, průběh teplotních polí v konstrukci pro zamezení kondenzace; u novostaveb je žádoucí vhodné uplatnit tzv. předsazenou montáž oken a eliminovat tak tepelné mosty v místě napojení okna na stěnu,
 • použitím parotěsných pásek na okno – vnitřní parotěsná páska zamezí vodním parám vstup to interiéru, kde by vlhlo ostění a kde by mohlo docházet ke vzniku plísní; vnější paropropustná páska v místě montážní spáry (tam kde je montážní pěna) vypouští vzniklé páry do exteriéru.

Příklady technických parametrů – výměna dveřních otvorů

 • materiál dveří – plast, dřevo, hliník, prosklení,
 • bezpečnostní a protipožární hledisko,
 • kvalitní těsnění spodního prahu dveří.

Realizace

 • zhodnocení stávajícího stavu otvorů,
 • při návrhu je nutno zohlednit např. velikost, orientaci budovy, požadovaný stav,
 • použití termovizní kamery pro zjištění tepelných ztrát a úniků tepla z budovy,
 • v případech daných legislativou je nutno mít stavební povolení.

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

Chráněné bydlení SAGAPO Bruntál (ulice Hybešova)

Bezbariérová novostavba pro osoby s mentálním postižením.

Ikona šipka

DADA Distrikt

Environmentálně citlivá proměna původního industriálního objektu v Brně.

Ikona šipka

Domov pro osoby se zdravotním postižením a terapeutické dílny SAGAPO Bruntál (ulice Uhlířská)

Nově vybudované objekty v pasivním standardu.

Ikona šipka

Dům dětí a mládeže Sova Cheb

Výstavba subtropického skleníku se zázemím pro zájmové kroužky, ze dřeva, skla a betonu, efektivně využívá zachycenou dešťovou vodu.

Ikona šipka

Dům s pečovatelskou službou Harmonie

Nízkoenergetická budova domu s pečovatelskou službou s množstvím zeleně, místy k posezení, hraní i cvičení.

Ikona šipka

Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Energeticky soběstačný rodinný dům postavený od základové desky během 24 hodin.

Ikona šipka

Green Port Strašnice

Novostavba zaujme využitím přírodních materiálů, zelení na střeše a okolí i komunitními prostory pro setkávání, odpočinek a městské zahradničení.

Ikona šipka

Mosaic House Design Hotel

Rekonstrukce hotelu, po které se zde novátorské zelené technologie snoubí se špičkovým designem.

Ikona šipka

Rekonstrukce a otevření areálu SVATOPETRSKA

Rekonstrukce brownfieldu na pasivní budovu využívající chytrý energetický koncept a řadu ekologických a ekonomických opatření.

Ikona šipka

Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Školní budova 21. století, navržená a fungující jako živá laboratoř. Pasivní, uhlíkově pozitivní, šetrně nakládající s vodou, chytrá, přehledná a komfortní.

Ikona šipka
Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • úspora energie na vytápění,
 • zvýšení komfortu bydlení,
 • snadnější údržba,
 • zvýšení hodnoty budovy (zhodnocení ceny nemovitosti) a zlepšení designu budovy,
 • zvýšení hloubkové zátěže z interiéru.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • nutno vždy přihlížet k památkově chráněným objektům,
 • s ohledem na vysokou těsnost oken se v interiéru drží vlhkost, která může kondenzovat na obvodových konstrukcích (nutno zajistit správné větrání – použití mikroventilace, nárazové větrání, průvan atd.).

Náklady na realizaci

 • náklady na demontáž a odvoz původních výplní (okna, dveře, parapety),
 • osazení nových výplní + případné navazující práce (fasáda, výmalba, parapety),
 • investiční náklady od 7 000 do 15 000 Kč za 1 m2 v závislosti na materiálovém složení.

7 000 – 15 000 Kč/m2

Náklady na údržbu

 • pravidelný servis (údržba kování, těsnění),
 • provádění udržovacích ochranných nátěrů (dřevěná okna),
 • běžná údržba (mytí provozních nečistot, vyčištění odvodňovacích otvorů apod.),
 • v případě degradace povrchové úpravy nebo mechanického poškození je nutno zajistit obnovu či opravu,
 • v případě využití elektrických ovladačů oken a dveří je potřeba provádět pravidelné kontroly těchto zařízení.

Energetická úspora

Energetické úspory se pohybují v rozmezí 40-60 %, vždy v závislosti na řešení a stavu původních otvorů. Vyčíslení přesných úspor není s ohledem na variabilitu opatření možné.

Časová náročnost

 • doba potřebná k realizaci opatření je závislá na celkové ploše a členitosti budovy a řádově se pohybuje v rozmezí několika týdnů až měsíců,
 • náročnější je u budov ve špatném technickém stavu.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Stavební otvory.

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP (2030)

Vize a cíle města Ostravy ohledně celkového snížení emisí CO2.

Textový dokument
Ikona šipka

Energetická opatření na budovách

Formou komiksu jsou přiblíženy opatření ke snižování spotřeby energie na budovách.

Textový dokument
Ikona šipka

Informační listy s příklady dobré praxe ve veřejných zakázkách

Informační listy za roky 2018 a 2019

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov

s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí zejména ve školských budovách

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

New Green Deal

Cesta k udržitelné ekonomice 21. století

Ikona šipka

Principy a řešení udržitelné architektury

proč je třeba přehodnotit, co znamená dobrá architektura?

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Strategie postupu pro Moravskoslezský kraj při realizaci rekonstrukce budov s přihlédnutím k závazku dekarbonizace

Doporučení pro transformaci kraje, trendy a dekarbonizační cíle EU a ČR, včetně adaptace na změnu klimatu.

Textový dokument
Ikona šipka

Veřejné zakázky: Jak připravit kvalitní projekt udržitelné šetrné budovy nebo její rekonstrukce?

Co je to šetrná budova a jak k ní směřovat, a to třeba i postupnými kroky v případě rekonstrukcí

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Výzva č. 31, 32 – Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Termín pro podání žádosti: 29.11.2022 – 30.6.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 31 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 42, 43, 44 – Střední školy

Termín pro podání žádosti: 30. 11.2022 – 31.12.2027. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 42 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 56, 57 Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

Termín pro podání žádosti: 17.10.2023 – 17.10.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 56 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 58 a 59 – Deinstitucionalizace sociálních služeb

Termín pro podání žádosti: 15.11.2023 – 31.12.2027. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 58 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj. Speciální podmínkou této výzvy je schválený transformační plán dle vzoru zveřejněného na "Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace (mpsv.cz)"..

Výzva č. 71, 72 Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Termín pro podání žádosti: 30.3.2023 – 28.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 71 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 91, 92, 93 Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení

Termín pro podání žádosti: 24.4.2024 – 24.4.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 91 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 16 – Knihovny ITI

Termín pro podání žádostí: 19.9.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 20 – Mateřské školy ITI

Termín pro podání žádostí: 29.9.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 30 – Sociální služby ITI

Termín pro podání žádostí: 24.10.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 37 – Základní školy ITI

Termín pro podání žádostí: 15.12.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 38 – Sociální bydlení ITI

Termín pro podání žádostí: 3.11.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 50 Muzea ITI

Termín pro podání žádostí: 6.12.2022 – 31.7.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 90 Cestovní ruch ITI

Termín pro podání žádostí: 15.8.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 94 – Další vzdělávání ITI

Termín pro podání žádostí: 13.7.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 115, 116 Sociální bydlení II KPSV+

Termín pro podání žádosti: 21.2.2024 – 21.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 115 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj. V případě, že žadatel předkládá žádost o podporu dle metodiky Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ do výzvy č. 115 nebo č. 116, dokládá jako povinnou přílohu potvrzení souladu předkládaného projektu s Plánem sociálního začleňování. Datum vydání potvrzení musí být před podáním žádosti o podporu a zároveň pozdější než datum vyhlášení výzvy.

Výzva č. 101, 102 Sociální bydlení II

Termín pro podání žádosti: 21.2.2024 – 21.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 101 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 48 – Vzdělávání (CLLD)

Termín pro podání žádostí: 21.3.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 70 Kultura – památky a muzea CLLD

Termín pro podání žádostí: 19.7.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 86 Cestovní ruch CLLD

Termín pro podání žádostí: 24.8.2024 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 114 Kultura – knihovny CLLD

Termín pro podání žádostí: 19.7.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva HOUSEnerg č.1/2024 NZÚ Light

Termín pro podání žádosti: 17. 1. 2023 - 31. 12. 2024 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace. Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů. Podpora z této výzvy je speciálně zaměřena na skupiny obyvatel s nízkými příjmy, příjemce vybraných typů sociálních dávek a důchodů.

Výzva HOUSEnerg č. 2/2024 NZÚ Rodinné domy Standard

Termín pro podání žádosti: 15. 2. 2024 - 30. 6. 2028 v 17:00 nebo vyčerpáním alokace. Odkaz na výzvu zatím nebyl zveřejněn. Výzva nahrazuje dříve aktivní výzvu HOUSEnerg č. 4/2023. Informace k této výzvě najdete v přehledu výzev: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/texty-vyzev/.

Výzva HOUSEnerg č. 5/2023 NZÚ Rodinné domy „Oprav dům po babičce“

Termín pro podání žádosti: 26. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných rodinných domech.

Výzva HOUSEnerg č. 6/2023 NZÚ Bytové domy pro SVJ a bytová družstva

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Výzva HOUSEnerg č. 7/2023 NZÚ Bytové domy pro veřejnou správu a obce

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Výzva HOUSEnerg č. 8/2023 NZÚ Bytové domy Standard

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství