DADA Distrikt

„Návštěvníci jsou nadšení a my se sousedy zelenou střechu prostě milujeme,” říká jedna z obyvatelek domu DADA Distrikt o zelené střeše, kterou využívají jako společenský prostor. Střecha je součástí loftového bydlení v blízkosti brněnské Zbrojovky. Na počátku všeho ale stála touha tří kamarádů, kteří procestovali svět, vrátili se do Česka a zjistili, že se zde nenabízí industriální byty v průmyslových budovách. Rozhodli se projekt zrealizovat a ukázat alternativní cestu k dnes běžnému bourání těchto budov, které jsou historickým dědictvím z dob, kdy česká průmyslová výroba požívala světového věhlasu. DADA Distrikt se stal příležitostí pro nadšené „micro developery”, pomohl rozvíjet lokalitu stále ještě považovanou za vyloučenou a přispěl i k lepšímu nakládání s dešťovou vodou ve městě. V roce 2021 se stavba dostala mezi 30 nominací na Českou cenu za architekturu a získala v soutěži ocenění Ministerstva obchodu a průmyslu.

Autor:

KOGAA Studio (budova), GreenVille service s.r.o. - Ing. Vendulka Vaněčková (zelená střecha)

Investor:

DADA Distrikt s.r.o.

Zhotovitel:

Šigut stavby s.r.o. (budova), GreenVille service s.r.o. (zelená střecha)

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Brno, Sekaninova 3

GPS:

49° 12' 21.09" N, 16° 37' 47.60" E

Kraj:

Jihomoravský kraj

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

Ústředním bodem celé přestavby bylo zachování industriálního charakteru budovy a jeho propojení s novými prvky architektury. Ve čtyřpatrové budově se nyní nachází 10 loftových bytových jednotek a kancelářské prostory. K rekonstrukci se použily kvalitní materiály pro izolaci a výplně otvorů, čímž se snížila energetická náročnost provozu budovy.

Střechu pokrývá polointenzivní zelená střecha o ploše 330 m², na níž obyvatelé bytového domu pravidelně organizují grilování, promítání filmů či schůze vlastníků. Střecha se dělí na dvě části. Společenská část je místem pro posezení či cvičení jógy, vznikly zde také záhony s divokým mixem vegetace. V druhé části střechy – pěstební – má každá bytová jednotka svůj vyvýšený záhon pro produkci bylinek, drobné zeleniny a ovoce. Výška substrátu zelené střechy se pohybuje mezi 6 až 30 cm.

Nadbytečná voda, kterou již zelená střecha nezadrží, odtéká společně s šedou vodou z umyvadel v koupelnách do retenční nádrže ve dvoře. Samospádem se pak pročišťuje v kořenové čistírně a odkud vtéká do další retenční nádrže. Následně se přečerpává do bytů ke splachování toalet nebo se používá k zalévání střechy.

Prohlídka domu a zelené střechy na YouTube DADA District.

Co řeší?

Projekt DADA Distrikt citlivě proměnil původní industriální objekt a uchránil jej před demolicí, čímž snížil dopad na životní prostředí z hlediska odvážení a likvidace stavebního odpadu či velké spotřeby energie při nové výstavbě. Rekonstrukcí stávajících budov je možné stavět v existujících hranicích města, a tak nedochází k jeho rozrůstání, zabírání orné půdy a zvyšování dopravního zatížení. Budova se nachází v docházkové vzdálenosti MHD a přímo u cyklostezky, čímž se snižuje potřeba dojíždět autem.

Zelená střecha zastává funkci komunitní zahrady a navíc pomáhá zadržovat dešťovou vodu v místě jejího dopadu a podporuje biodiverzitu. Akumulační a retenční nádrže ve dvoře napojené na zelenou střechu slouží v případě dlouhodobého sucha k zálivce zeleně. Při prudkých deštích zase zpomalují průtok a snižují zátěž kanalizace.
Jedním ze zásadních přínosů je i budování sousedských vztahů. Společné úsilí sousedů při dokončování bytů stmelilo všechny obyvatele a vytvořilo sousedský život, kterého se moderní development snaží marně docílit.

 

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.