Zelené střechy

Popis opatření

Střecha zčásti nebo zcela pokrytá vegetací s podložím z pěstebního substrátu nebo propustné zeminy. Systém se skládá z několika vrstev: vegetační, filtrační, hydroakumulační, drenážní, ochranné, separační, kořenovzdorné vrstvy a střešní hydroizolace. Součástí je technická infrastruktura: odtokový systém, vzduchotechnika, závlahové zařízení. Součástí opatření mohou být pobytové zóny, chodníčky apod.

Dělení dle parametrů:

 • podle druhu vegetace: extenzivní, polointenzivní, intenzivní
 • podle přístupnosti: nepochozí, pochozí, pobytové
 • podle převažující funkce: retenční, podporující biodiverzitu, kombinované s FVE, pěstební
 • podle skladby vegetačního souvrství: jednovrstvé, vícevrstvé
 • podle sklonu: ploché, šikmé, strmé
 • podle polohy a prostorové vazby na okolní rostlý terén: v úrovni s parterem, v dotyku s parterem, bez dotyku s parterem)

Implementace podle charakteru zástavby

 • město i venkov

Doporučení pro realizaci opatření

 • Dostatečná únosnost
  – orientační plošná hmotnost 100 mm vegetačního souvrství při nasycení vodou činí cca 90 – 150 kg/m2,
  – skutečné hodnoty se mohou lišit v závislosti na konkrétní použité skladbě a materiálech, je nutno vycházet z aktuálního stavu.
 • Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů
  – atest FLL (u zahraničních výrobků) nebo zkouškou dle ČSN EN 13948 Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů.
 • Dostatečná pevnost tepelné izolace v tlaku a malá stlačitelnost
  – tlakem od vegetačního souvrství nesmí docházet k deformaci tepelné izolace, plošně ani lokálně (např. bodovým zatížením dosedacích ploch jednotlivých nopů nopové fólie).
 • Dostatečný sklon k odvodňovacím prvkům (minimálně 1,5 – 2 %, lépe 3 %)
  – tvorba kaluží může mít za následek úhyn vegetace vyvedení hydroizolace alespoň 150 mm nad finální úroveň vegetačního souvrství na atikách, nadstřešním zdivu, komínech, obrubách světlíků, prostupech potrubí apod.,
  – musí být zaručena i odolnost proti UV záření,
  – zajištění souvrství střešního pláště proti sjíždění a působení smykových sil u šikmých střech a další.
 • Extenzivní zelená střecha
  – nízká tloušťka vegetace – 5 až 15 cm,
  – střechy zvládající nižší zatížení,
  – odolné druhy rostlin, poměrně nízké,
  – téměř bezúdržbová, plní především okrasnou a izolační funkci, není určena pro pohyb lidí,
  – nejčastější typ realizované zelené střechy.
 • Polointenzivní zelená střecha
  – střední tloušťka vegetace – mezi 15 až 35 cm,
  – střechy zvládající vyšší zatížení,
  – vyšší druhy rostlin, trávy a některé odolné trvalky a dřeviny,
  – vyšší nároky na péči, nutná zálivka v suchých obdobích.
 • Intenzivní zelená střecha
  – pro vegetační souvrství nad 35 cm,
  – střechy zvládající vysoké zatížení,
  – výsadbu stromů i užitkových rostlin – vznik střešní zahrady,
  – kombinace se zpevněnými plochami a mobiliářem,
  – nároky péče jako u okrasné zahrady, nutný samostatný zavlažovací systém.

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

MŠ a ZŠ Ostopovice – komunitní centrum obce

Moderní rekonstrukce MŠ a ZŠ, jejichž součástí je i veřejné hřiště, přírodní zahrada, místo pro setkávání dalších organizací i pro vzdělávání dospělých..

Ikona šipka

Zahrada u Velkého Světa techniky

Kousek přírody vznikl tam, kde dříve člověk přírodu vymýtil.

Ikona šipka

Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Jedna z prvních zelených střech na panelovém domě u nás a vyniká výbornými izolačními, chladícími i protihlukovými vlastnostmi.

Ikona šipka

Areál Otevřená zahrada v Brně

Rekonstrukce původní budovy, vytvoření přilehlé vzdělávací zahrady a vybudování pasivní budovy.

Ikona šipka

ČSOB Kampus

Stavba rozšířené centrály ČSOB v pražských Radlicích, vytvářející kvalitní pracovní prostředí, které je udržitelné a v souladu s přírodou.

Ikona šipka

DADA Distrikt

Environmentálně citlivá proměna původního industriálního objektu v Brně.

Ikona šipka

Domov Podhradí

Ubytování pro seniory v pasivním standardu s využitím přírodních a obnovitelných materiálů.

Ikona šipka

Dům s pečovatelskou službou Harmonie

Nízkoenergetická budova domu s pečovatelskou službou s množstvím zeleně, místy k posezení, hraní i cvičení.

Ikona šipka

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Stavba slaměného domu z lokálních materiálů se zelenou střechou, která tvoří zázemí místní lesní školky.

Ikona šipka

Flight Park Javorový

Beskydské paraglidingové centrum navržené a realizované svépomocí v souladu s přírodou.

Ikona šipka

Green Port Strašnice

Novostavba zaujme využitím přírodních materiálů, zelení na střeše a okolí i komunitními prostory pro setkávání, odpočinek a městské zahradničení.

Ikona šipka

Komunitní centrum – Všichni spolu

Prostor, kde je i v horkém létě příjemná teplota, částečně zelenou střechou, smyslovou zahradou plnou trvalek a bylin.

Ikona šipka

Modernizace vozovny Slovany v Plzni

Nový areál vozovny v duchu modrozelené infrastruktury a odpovědného nakládání s dešťovou vodou.

Ikona šipka

Mosaic House Design Hotel

Rekonstrukce hotelu, po které se zde novátorské zelené technologie snoubí se špičkovým designem.

Ikona šipka

Nová radnice Praha 12

Nová budova radnice, která má nižší nároky na spotřebu vodu a teplo, elektrická energie částečně pochází z udržitelných zdrojů.

Ikona šipka

Pavilon tropického zemědělství

Využití tepelných čerpadel, retenční nádrže a zelené střechy při výstavbě pavilonu tropického zemědělství.

Ikona šipka

Rekonstrukce a otevření areálu SVATOPETRSKA

Rekonstrukce brownfieldu na pasivní budovu využívající chytrý energetický koncept a řadu ekologických a ekonomických opatření.

Ikona šipka

Rekonstrukce rodinného domu v Brně

Rekonstrukce rodinného domu, v rámci které je realizování zadržování dešťové vody, ozelenění střech a dlažbu na dvoře nahrazena zelení a propustným povrchem.

Ikona šipka

Residence Sakura

Rezidenční dům, jehož obyvatelé mají na svých balkonech doslova soukromou zahradu s výhledem na město.

Ikona šipka

Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9

Školní budova 21. století, navržená a fungující jako živá laboratoř. Pasivní, uhlíkově pozitivní, šetrně nakládající s vodou, chytrá, přehledná a komfortní.

Ikona šipka

Zdravý dům z přírodních materiálů

Pasivní dům úsporně hospodaří s vodou v krajině díky kořenové čistírně, jímce na dešťovou vodu a zelené střeše.

Ikona šipka

Zelená výrobní hala Železný

Střecha haly na které kvetou netřesky. Spolu se substrátem zadržují dešťovou vodu a udržují ochlazují budovu.

Ikona šipka

Zelené střechy a přírodě blízké trvalkové výsadby v Zoo Hluboká

Zelené střechy pavilonů účinně zadržují vodu a zpříjemňují mikroklima pro zvířata, návštěvníky i zaměstnance.

Ikona šipka
Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • úspory energie (zlepšení tepelné ochrany budovy v zimě, klimatizační efekt menšího přehřívání v létě),
 • zlepšení místního klimatu a kvality ovzduší (zvýšení vlhkosti, snižování teploty okolí, prachu a nečistost v ovzduší),
 • vyrovnávání extrémních teplot, snížení intenzity vyzařování na sousední plochy,
 • tvorba biotopu a podpora biodiverzity, zvýšení podílu zeleně v sídlech a urbanizované krajině,
 • snížení povrchového odtoku, zmírnění síly přívalové srážky,
 • kořenový systém spolu s půdními organismy působí jako filtrační vrstva pro předčištění srážkových vod,
 • protihluková funkce díky nižší zvukové odrazivosti vegetace,
 • estetická funkce (zajímavé a měnící se působení v průběhu roku, výrazné architektonické působení),
 • ochrana hydroizolace před působením UV záření a mechanickým poškozením,
 • pozitivní vliv na cenu nemovitosti a cenu okolních nemovitostí.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • vyšší nároky na statickou únosnost konstrukce střechy,
 • nutnost kvalitní hydroizolace,
 • podmínky stanoviště je nutno přizpůsobit požadavkům rostlin,
 • památková péče (nutno zohlednit historický kontext budovy),
 • počáteční vyšší finanční nároky na realizaci než alternativní řešení,
 • nutnost pravidelné údržby.

Náklady na realizaci

 • do nákladů vstupuje více faktorů – typ střechy, rozměry, druhy rostlin atd.,
 • investiční náklady na materiál (izolační vrstva, folie, textilie, substrát, vegetace) a práci jsou cca 800–1 500 Kč/m2, ale i 3 000 Kč/m2,
 • možnost využití dotačních titulů.

 1 500 – 3 000 Kč/m2

Náklady na údržbu

Následná péče a údržba – kontrola hydroizolace, údržba zeleně (hnojení, likvidace škůdců, zabezpečení na zimu atd.).

50 – 200 Kč/m2

Energetická úspora

 • substrát slouží jako externí tepelná izolace, v zimě snižuje náklady na vytápění o cca 4 % ročně,
 • zelená střecha absorbuje sluneční záření dopadající na střechu – v létě přispívá k udržení teploty ve vnitřních prostorech budovy, snižují se nároky na klimatizaci – úspora cca 3 % ročně.

Časová náročnost

 • příprava projektu, statické zhodnocení budovy atd.,
 • následná realizace na ploché střeše o velikosti 100 – 200 m2 řádově ve dnech.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Zelené střechy.

Extenzivní zelené střechy a jejich teplotní vlivy na budovy a město

Zpráva pro klíčové aktéry č. 4

Textový dokument
Ikona šipka

Vegetační souvrství zelených střech

Standardy pro navrhování, provádění a údržbu

Textový dokument
Ikona šipka

Zelené střechy

Metodika k podání žádosti v dotačním programu na Podporu vytváření zelených střech

Textový dokument
Ikona šipka

Ekonomika a přínosy zelených střech

Příručka pro investory, architekty a projektanty, představující efektivitu zelených střech

Textový dokument
Ikona šipka

Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno

Katalog vybraných typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření se srážkovovu vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje

Strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje

Textový dokument
Ikona šipka

Informační listy s příklady dobré praxe ve veřejných zakázkách

Informační listy za roky 2018 a 2019

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov

s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí zejména ve školských budovách

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Principy a přístupy k tvorbě města v rámci MZI

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Modro zelená města

Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

New Green Deal

Cesta k udržitelné ekonomice 21. století

Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Podpora adaptace budov a měst na nedostatek vodních zdrojů a zvyšování teploty

Legislativní a motivační opatření ve vybraných státech Evropy, které podporují výstavbu zelené infrastruktury

Textový dokument
Ikona šipka

Principy a řešení udržitelné architektury

proč je třeba přehodnotit, co znamená dobrá architektura?

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy

včetně Metodického postupu uvedení Standardů hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy do praxe

Textový dokument
Ikona šipka

Strategie postupu pro Moravskoslezský kraj při realizaci rekonstrukce budov s přihlédnutím k závazku dekarbonizace

Doporučení pro transformaci kraje, trendy a dekarbonizační cíle EU a ČR, včetně adaptace na změnu klimatu.

Textový dokument
Ikona šipka

Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Strategický materiál v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Textový dokument
Ikona šipka

Vegetační souvrství zelených střech

Standardy pro navrhování, provádění a údržbu.

Textový dokument
Ikona šipka

Veřejné zakázky: Jak připravit kvalitní projekt udržitelné šetrné budovy nebo její rekonstrukce?

Co je to šetrná budova a jak k ní směřovat, a to třeba i postupnými kroky v případě rekonstrukcí

Textový dokument
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Zelené střechy v České republice (Zpráva o trhu)

Analýza odvětví zelených střech v České republice.

Textový dokument
Ikona šipka

Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech

Publikace je součástí projektu Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu.

Textový dokument
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.

Výzva č. 31, 32 – Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Termín pro podání žádosti: 29.11.2022 – 30.6.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 31 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 42, 43, 44 – Střední školy

Termín pro podání žádosti: 30. 11.2022 – 31.12.2027. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 42 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 51, 52 Památky

Termín pro podání žádosti: 13.6.2023 – 3.6.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 51 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 56, 57 Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

Termín pro podání žádosti: 17.10.2023 – 17.10.2024. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 56 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 71, 72 Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Termín pro podání žádosti: 30.3.2023 – 28.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 71 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 91, 92, 93 Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení

Termín pro podání žádosti: 24.4.2024 – 24.4.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 91 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 16 – Knihovny ITI

Termín pro podání žádostí: 19.9.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 20 – Mateřské školy ITI

Termín pro podání žádostí: 29.9.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 30 – Sociální služby ITI

Termín pro podání žádostí: 24.10.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 37 – Základní školy ITI

Termín pro podání žádostí: 15.12.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 38 – Sociální bydlení ITI

Termín pro podání žádostí: 3.11.2022 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 50 Muzea ITI

Termín pro podání žádostí: 6.12.2022 – 31.7.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 90 Cestovní ruch ITI

Termín pro podání žádostí: 15.8.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 94 – Další vzdělávání ITI

Termín pro podání žádostí: 13.7.2023 – 31.12.2027. Žádat je možné pouze v případě, že žadatel obdržel kladné vyjádření řídicího výboru Ostravské metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií „ISg ITI“, které je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Výzva č. 115, 116 Sociální bydlení II KPSV+

Termín pro podání žádosti: 21.2.2024 – 21.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 115 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj. V případě, že žadatel předkládá žádost o podporu dle metodiky Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ do výzvy č. 115 nebo č. 116, dokládá jako povinnou přílohu potvrzení souladu předkládaného projektu s Plánem sociálního začleňování. Datum vydání potvrzení musí být před podáním žádosti o podporu a zároveň pozdější než datum vyhlášení výzvy.

Výzva č. 101, 102 Sociální bydlení II

Termín pro podání žádosti: 21.2.2024 – 21.2.2025. Pravidla pro tyto výzvy jsou společná, přičemž pouze výzva č. 101 je určená pro méně rozvinuté regiony, kam spadá Moravskoslezský kraj.

Výzva č. 48 – Vzdělávání (CLLD)

Termín pro podání žádostí: 21.3.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 70 Kultura – památky a muzea CLLD

Termín pro podání žádostí: 19.7.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 86 Cestovní ruch CLLD

Termín pro podání žádostí: 24.8.2024 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva č. 114 Kultura – knihovny CLLD

Termín pro podání žádostí: 19.7.2023 – 31.12.2027. Oprávněnými žadateli jsou ve výzvě uvedení žadatelé pouze v případě, že obdrželi kladné vyjádření MAS (místní akční skupiny) o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj), které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Vyjádření MAS musí být platné ke dni podání žádosti o podporu. Schválené programové rámce IROP pro CLLD Moravskoslezského kraje najdete zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/clld-pr.

Výzva HOUSEnerg č. 2/2024 NZÚ Rodinné domy Standard

Termín pro podání žádosti: 15. 2. 2024 - 30. 6. 2028 v 17:00 nebo vyčerpáním alokace. Odkaz na výzvu zatím nebyl zveřejněn. Výzva nahrazuje dříve aktivní výzvu HOUSEnerg č. 4/2023. Informace k této výzvě najdete v přehledu výzev: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/texty-vyzev/.

Výzva HOUSEnerg č. 5/2023 NZÚ Rodinné domy „Oprav dům po babičce“

Termín pro podání žádosti: 26. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo vyčerpáním alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných rodinných domech.

Výzva HOUSEnerg č. 6/2023 NZÚ Bytové domy pro SVJ a bytová družstva

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Výzva HOUSEnerg č. 7/2023 NZÚ Bytové domy pro veřejnou správu a obce

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Výzva HOUSEnerg č. 8/2023 NZÚ Bytové domy Standard

Termín pro podání žádosti: 19. 9. 2023 - 30. 6. 2028 v 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Cílem výzvy je poskytnutí podpory na snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

52. výzva – Protipovodňová opatření, srážková voda a zakládání veřejné sídelní zeleně (ITI)

Podání žádosti: 27. 9. 2023 - 30. 9. 2024. Výzva se vztahuje na integrované projekty ITI. Cílové oblasti jsou ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství