Vegetační souvrství zelených střech

Relevantní opatření

Jazyk:

Čeština

Autor:

Ing. Bc. Jana Šimečková

Vlastník:

Svazu zakládání a údržby zeleně

Datum zpracování:

01.12.2019