Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy

Shrnutí

Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy určují pravidla pro vznik a přestavbu staveb na jeho území v kontextu klimatické změny. Metodika by měla poskytnout stručný, ale zároveň komplexní úvod do problematiky městského systému hospodaření s dešťovou vodou. Zaměřuje se na realizace na městem vlastněných pozemcích, budovách a na veřejných prostranstvích, čímž pomůže předejít vznikům tepelných ostrovů a zachovat přirozený vodní režim.

Relevantní opatření

Jazyk:

Čeština

Autor:

DOC. ING. DAVID STRÁNSKÝ; PH.D. DAVID HORA, DIS.; DOC. DR. ING. IVANA KABELKOVÁ; ING. ARCH. MICHAELA VACKOVÁ; PH.D. ING. JIŘÍ VÍTEK

Organizace:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ

Vlastník:

Hlavní město Prava

Datum zpracování:

01.12.2021

Typ dokumentu: