Modernizace vozovny Slovany v Plzni

V roce 2023 dokončili Plzeňské městské dopravní podniky jednu z největších stavebních výzev za posledních několik desetiletí – rekonstrukci tramvajové vozovny Slovany. Celkový přístup k přestavbě vycházel z myšlenky, že pokud chce město zachovat areál vozovny na stávajícím místě, musí omezit jeho negativní důsledky pro okolí a přebudovat zastaralý areál na moderní základnu pro veřejnou dopravu. Nový areál vybudovaly v duchu modrozelené infrastruktury a odpovědného nakládání s dešťovou vodou. Zahrnuje 13,5 tisíc m² zelených extenzivních střech, myčku pro ekologické mytí tramvají, snížení hlukové zátěže pro okolní zástavbu a množství spotřebované energie. V neposlední řadě vytvořily moderní zázemí pro zaměstnance.

Autor:

Metroprojekt Praha a.s., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Investor:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav a.s., Berger Bohemia a.s., TSS GRADE, a.s.

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Slovanská alej 35, Plzeň 2 – Slovany

GPS:

49° 43' 36.53" N, 13° 24' 23.24" E

Kraj:

Plzeňský kraj

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

Na původní rozloze areálu vznikly postupně nové haly (sklady, dílny, garáže, prostory pro údržbu a odstavení tramvají) a nová provozně-administrativní budova. Staré objekty Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) srovnaly se zemí. Současné dispoziční řešení vozovny se snaží chránit obyvatele před hlukem a splňuje přísné noční hlukové limity. Zároveň díky němu vznikl návrh ozelenit střechy a fasády budov a zadržovat z nich dešťovou vodu.

Zelené střechy

Skladbu ozeleněné plochy střechy autoři navrhli tak, aby byly optimalizovány náklady na konstrukci hal a budov a zároveň, aby samotná zelená střecha zadržela co nejvíce dešťové vody. Celková plocha extenzivních zelených střech představuje 13 500 m². Je tvořená nopovou folií, vrstvou 8 cm substrátu a je osázená kobercovými rozchodníky o výšce 3-5 cm. Zelené střechy zadrží až 15 litrů vody na 1 m², což přispívá jak k udržení života v rozchodníkovém koberci, tak i zpomalení odtoku vody z ploch střech. Přebytečná voda odtéká do podzemních akumulačních nádrží.

Využití dešťové vody k mytí tramvají

Dešťová voda zadržená ze střech se používá k mytí tramvají, které se oplachují dvakrát za měsíc. Pod parkovištěm se nachází 2 plastové a obetonované akumulační nádrže o celkovém objemu 325 m³. Před využitím se dešťová voda vždy přečistí v úpravně (3 x 2 m³). Tramvaje se nejprve tlakově předmyjí šedou vodou, následně se kartáčově myjí dešťovou vodou. V případě, že se v akumulačních nádržích nachází nedostatek dešťové vody, přepne se systém na vodu pitnou. Voda po kartáčovém mytí se následně slouží jako šedá voda k předmytí další tramvaje. Vzniklo tak důležité funkční propojení celého systému. Akumulační nádrž na šedou vodu má objem 9 m³.

Energie, topení a chlazení V administrativní budově a ve vozovně se nachází tepelné výměníky a tepelná čerpadla. Zároveň systém umožňuje v případě potřeby přepnout na centrální zdroj tepla. Budovy pracují se rekuperací vzduchu, chladí se tepelnými čerpadly i klimatizacemi. Přehřívání brání automatizované vnější žaluzie o vnitřní látkové rolety.

Co řeší?

Rekonstrukce vozovny brala ohled na budoucí podmínky ve městě související s klimatickou změnou a zvolenými řešeními se snaží zamezit vzniku tepelného ostrova a zlepšit nakládání s dešťovou vodou. Díky zadržování, sbírání a využití srážkové vody k mytí tramvají a na zálivku ozeleněných částí budovy se omezuje její odtok z vozovny a snižuje zatížení kanalizační sítě. Z ekonomického hlediska lze hovořit o úspoře financí, protože díky opatření klesá spotřeba pitné vody.

 

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.