Podpora adaptace budov a měst na nedostatek vodních zdrojů a zvyšování teploty

Shrnutí

První část Evropa a zelené střechy se zaměřuje na legislativní a motivační opatření ve vybraných státech Evropy (Německo, Francie, Rakousko), které přímo podporují výstavbu zelené infrastruktury. Autor (Pavel Dostal – GREENVILLE, sekce Zelené střechy SZÚZ) první častí rešerše shrnuje národní a komunální úroveň předpisů jednotlivých států, jejich dotační programy a finanční bonusy na realizaci zelených střech.

Druhá část dokumentu shrnuje legislativní podporu přímých a nepřímých úsporných opatření v budovách – využití srážkové a šedé (odpadní) vody v budovách. Tato kapitola nabízí ucelený přehled, jak se nakládá s dešťovou a šedou vodou v budovách z hlediska platné české legislativy. Autorem druhé části je Jana Petrů ze společnosti Koncept Ekotech.

Cílem této rešerše je vytvořit ucelený přehled legislativních a motivačních opatření na podporu výstavby zelených střech v Evropě. Rešerše popisuje nejčastější způsoby podpory zelených střech ve vybraných státech, krajích nebo městech a rozšiřuje tak informace dříve autorem vydané v publikaci Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech vydané odbornou sekcí Zelené střechy při SZÚZ v roce 2017.

Relevantní opatření

Jazyk:

Čeština

Autor:

Pavel Dostal, Jana Petrů

Vlastník:

Česká rada pro šetrné budovy CZGBC

Typ dokumentu: