Hospodaření se srážkovovu vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje

Shrnutí

Publikace vznikla v rámci projektu Technologické agentury České republiky a je výstupem grantu číslo SS03010146 „Výzkum a aplikace Water Information Management jako strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje“. Publikace byla vydána nakladatelstvím Gradiva a.s. ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou stavební, Katedrou městského inženýrství. Ke každé mapě statutárního města je vypracovaná také Průvodní zpráva, která zahrnuje analýzu daného města, popis specializované mapy a návod na práci s vlastní mapou daného města. Tyto průvodní zprávy jsou dostupné níže a specializované mapy najdete po kliknutí na odkaz: https://wim.urbido.cz/uvod

Jazyk:

Čeština

Autor:

Ing. Marek Teichmann, Ph.D a kolektiv

Organizace:

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

Vlastník:

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava