ZAVŘÍT

Strom Kategorií

Stavba a technologie

Detailní strom kategorií

Nové technologie pro udržitelnější a odolnější zemědělství jako jsou precizní zemědělství, Zemědělství 4.0, atd., jsou zásadní témata pro budoucnost sektoru zemědělství. Přispějí k vyšší ekologizaci a digitalizaci sektoru při současném zachování produkce, potravinového zabezpečení a posílení odolnosti vůči škůdcům a klimatickým vlivům. S zefektivněním technologických opatření v zemědělství se sníží i produkce skleníkových plynů a závislost na dovozech surovin a primárních zemědělských vstupů ze třetích zemí.

Vyfiltrujte si, co vás zajímá

Detailní filtr