Zeleň samopnoucí

Popis opatření

Samopnoucí popínavá zeleň může sloužit jako alternativa zeleně ve městech, především tam, kde pro ni není dostatek vhodného místa. U systémů spojených s volnou půdou jsou rostliny vysazovány přímo do půdy v blízkosti fasády objektu.

Samopnoucí rostliny nepotřebují pro svůj růst oporu, přichytávají se k povrchu (stěny), kde svým růstem na stěnách zmírňují efekt tepelného ostrova, zlepšují ovzduší a vtiskují veřejnému prostoru specifický charakter.

Díky popínavé vegetaci lze zakrýt nevzhledné technické objekty na náměstí nebo na ulici, stěny, které jsou znehodnocovány tzv. graffiti, odclonit odpadková kontejnerová místa na sídlišti nebo třeba rozbít fádní slepou fasádu vymezující zákoutí.

Implementace podle charakteru zástavby

 • lze použít ve všech typech zástavby, vzhledem k nízkým prostorovým nárokům najde uplatnění i v kompaktní husté zástavbě, kde je množství technických a provozních limitů,
 • u nových staveb by měly být navrhovány v maximální možné míře a rovněž je žádoucí jejich implementace do stávající zástavby typu obytných souborů, sportovních i průmyslových areálů.

Doporučení pro realizaci opatření

 • použití samopnoucích rostlin je nejjednodušší způsob vertikální zeleně,
 • předpokladem je výběr správných druhů rostlin, který závisí na orientaci vůči světovým stranám, na místních podmínkách pro jejich růst a výšce, do které mají dorůst,
 • nevyžadují žádné speciální konstrukce, ale povrch stěn musí umožnit, aby se rostlina byla schopná svými kořínky přichytit, aniž by došlo k poškození nebo její degradaci,
 • rostliny je možné pěstovat v rostlém terénu, nebo případně v mobilních nádobách či vyvýšených záhonech.

Související normy (nekompletní výčet):
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

Typ zástavby

Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • zlepšení místního klimatu a kvality ovzduší – zvyšují vlhkost a snižují teplotu, zachycují prach a nečistoty z ovzduší,
 • protihluková funkce,
 • estetický přínos (měnící se sadovnický detail, netradiční působení a použití – pergoly, loubí, možnost zakrytí stavebních nedostatků apod.) a zvýšení hodnoty okolních nemovitostí,
 • úspory energie – zlepšení tepelné ochrany budovy v zimě a klimatizační efekt menšího přehřívání v létě, funkce jako stínící prvek,
 • tvorba biotopu a podpora biodiverzity.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • technické řešení fasády musí umožňovat existenci popínavých rostlin,
 • možné znečištění fasády (např. zbytky kořínků nebo příchytných terčíků),
 • výška popnutí závisí na výběru druhu,
 • v některých případech je nutné zohlednit možnosti statiky,
 • lidský faktor – předsudky týkající se hmyzu nebo jiných živočichů, které se na rostlině můžou objevit,
 • pomalý nástup účinku, výškové omezení.

Náklady na realizaci

 • nákup sazenic, zeminy s kompostem, vyhloubení jam, zasazení, ukotvení,
 • zálivka a přihnojování v prvním roce po výsadbě.

15 Kč/m2

jamková výsadba 25×25 cm = 20 Kč/ks, nebo záhon u fasády

Náklady na údržbu

 • občasný sestřih dle plochy, která má být porostlá,
 • úklid opadaného listí,
 • případná ochrana proti chorobám a škůdcům,
 • zálivka obvykle pouze v prvním roce.

5 – 15 Kč/m²/rok

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Zeleň samopnoucí.

Ozelenění fasád

Zásady a požadavky pro správnou volbu, navrhování, realizaci a údržbu zelených fasád

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Principy a přístupy k tvorbě města v rámci MZI

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno

Katalog vybraných typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranstvÍ

Odkaz na web
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Modro zelená města

Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Víte, že zasadit strom není jen tak?

Letáček - Sázení stromů

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství