Vozidla na alternativní pohon – elektřina

Popis opatření

Vozidlo, které využívá pro svůj pohon elektrickou energii z baterií. Elektromotor funguje jako pohon i jako generátor pro převod mechanické energie, která vzniká při brzdění nebo zpomalování, na elektrickou energii. Baterie lze dobíjet v dobíjecích stanicích, wallboxech nebo běžných zásuvkách. Elektromobily se hodí spíše na městské popojíždění do lidnatějších oblastí.

Implementace podle charakteru zástavby

město i venkov

Doporučení pro realizaci opatření

 • základem pohonu jsou trakční baterie a obvykle jsou umístěny v podlaze vozu, kapacita baterie ovlivňuje dojezdovou vzdálenost, průměrný dojezd je 200 až 500 km na jedno dobití,
 • důležitou součástí je elektromotor s účinností až 90 % (účinnost spalovacích motorů je cca 35 – 40 %),
 • na 100 km potřebuje elektromobil cca 16 kWh energie,
 • stanice jsou vybaveny konektory pro použití s nízkým nebo vysokým výkonem,
 • rychlost dobíjení AC závisí na typu palubní nabíječky a možnosti maximálního výkonu dobíjecí stanice,
 • rychlost dobíjení DC z veřejné dobíjecí stanice závisí na kapacitě baterie vozidla a na výkonu dobíjecí stanice,
 • wallboxy pro domácí použití (výkon až 22 kW) jsou opatřeny ochrannými prvky pro vyšší bezpečnost dobíjení než má standardní domácí zásuvka.
 • v České republice je dostatečně hustá síť veřejných dobíjecích stanic a dochází k rozvoji této infrastruktury u nákupních center, čerpacích stanic a hlavních silničních tahů,
 • instalace wallboxu musí být provedena pracovníkem s potřebnou certifikací,
 • výstavba veřejných dobíjecích stanic se řídí zákonem č. 48/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • provozování veřejných dobíjecích stanic se řídí zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

 • elektromobil neprodukuje téměř žádné škodlivé emise při provozu,
 • bezpečná, klidná a ekologická jízda,
 • osvobození od silniční daně, poplatků za parkování (např. Praha) a dálniční známky,
 • elektromobil nevyžaduje tak rozsáhlý servis jako běžné vozy,
 • rozšířená možnost dobíjecích bodů (veřejné dobíjecí stanice, firemní, soukromé…),
 • dobíjení lze realizovat i pomocí solární energie,
 • pro dobíjení lze využít zvýhodněnou distribuční sazbu.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

 • cena nového elektromobilu je cca 2x vyšší než vozu se spalovacím motorem,
 • kratší dojezd než u klasických aut, dojezd se snižuje během zimních měsíců až o 33 % (záleží na modelu auta a aktuální teplotě pod nulou),
 • elektromobily mají vyšší spotřebu pneumatik (větší hmotnost automobilu),
 • mínusem je i postupná degenerace baterie, jejíž pořízení je drahé (v případě některých typů elektromobilů téměř nemožné v důsledku nekompatibility bateriových systémů),
 • náklady na provoz elektromobilu jsou závislé na ceně elektrické energie.

Náklady na realizaci

 • cena nového vozu je vyšší, ale v poslední době se srovnává s cenami běžných vozů ve srovnatelné výbavě,
 • možnost čerpání dotace,
 • cena wallboxu se pohybuje mezi 17 000 – 23 000 Kč (s jedním nabíjecím bodem) nebo mezi 34 000 – 45 000 Kč (se dvěma nabíjecími body).

800 000 – 1 300 000 Kč (nový vůz)

17 000 – 45 000 Kč (wallbox)

Náklady na údržbu

 • údržba a náklady na ni jsou ve srovnání s klasickými vozy mnohem menší (nemění se olej, filtry, svíčky),
 • problematická je životnost baterie a cena náhradního akumulátoru je vysoká.

Energetická úspora

 • u elektromobilů představují výdaje na palivo 15 % z celkových nákladů, u benzínových 23 % a naftových 28 %,
 • snížení spotřeby neekologických paliv (nafta, benzín),
 • nižší náklady na provoz proti spalovacím motorům,
 • téměř bezemisní provoz.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Vozidla na alternativní pohon – elektřina.

Financování

Přehled relevantních výzev

Pro snadnější orientaci v nabídce dotačních podpor uvádíme výzvy napříč dotačními tituly, ze kterých je možné zobrazené opatření finančně podpořit. Závazná kritéria přijatelnosti opatření jsou součástí konkrétních výzev.
Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství