Suchomilné trvalky

Popis opatření

Při výsadbách se upřednostňují trvalky a druhy vegetace, včetně dřevin, které dobře snáší extrémy sídelního prostředí zejména s nízkými nároky na zavlažování.

Lze předpokládat, že vzhledem k předpokládané změně klimatických a následně i stanovištních podmínek, patogenního tlaku a současně omezené využitelnosti allochtonních druhů, se bude spektrum použitelných druhů spíše zužovat, a na významu budou nabývat technologická opatření a následná péče.

 

Implementace podle charakteru zástavby

  • veřejná prostranství.

Doporučení pro realizaci opatření

Záhony je možné zakládat na jaře i na podzim, přičemž při kombinování s cibulovinami je ideální právě podzim. Nejprve je dobré na připravenou plochu navést štěrkový mulč a do něj hloubit jamky a sázet sazenice a cibule. Větší výsadby se realizují i tak, že se nejprve vysazuje, a poté výsadba mulčem zasype – na jaře ji rostliny prorostou. Tento způsob je vhodný pro robustnější trvalky, drobnější druhy lze vysadit dodatečně. Poté, co zakoření, snášejí suchomilné trvalky letní sucho výtečně – po výsadbě však závlahu potřebují.

Je třeba vybírat druhy suchomilné a zároveň mrazuvzdorné, a také znát jejich budoucí vzrůst a podle toho volit rozestupy.

  • pokud budou trvalky vhodně zasazeny tak, aby se doplňovaly co do tvaru (trsnaté, plazivé), výšky, olistění a struktury i doby kvetení, bude záhon estetický po celý rok,
  • trvalky lze zkombinovat i s nižšími, k suchu tolerantními keři (růže, perovskie, komule), aj.,
  • vždy vypadá přirozeněji a ladněji, pokud je jeden druh či odrůda vysazena vždy ve skupince,
  • na jaře výsadbu rozzáří cibuloviny, jako jsou nenáročné botanické tulipány, narcisy, modřence, okrasné česneky, ladoničky, suchomilné cibulnaté kosatce.

Nízké druhy do cca 15­­-20 cm, rozrůstající se výběžky, tvořící nízké, zapojené porosty: mochna (Potentilla verna), mateřídouška (Thymus serphyllum, T. pulegioides, T. praecox), rozchodník (Sedum acre, S. album, S. sexangulare), lnice květel (Linaria vulgaris), hvozdík (Dianthus deltoides), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), sasanka (Anemone sylvestris), ožanka (Teucrim chamaedrys).

Druhy trsnaté, výrazně vertikální struktura: divizna (Verbascum lychnitis, V. phoeniceum, V. nigrum), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), hadinec (Echium vulgare, E. maculatum), tužebník obecný (Filipendula vulgaris).

Druhy nad 15 cm, trsnaté či pomalu se rozrůstající: hvězdnice (Aster amellus, A. linosyris), třemdava bílá (Dictamnus albus), rozchodník (Hylotelephium maximum), rozrazil (Veronica spicata, V. incana, V. teucrium), kosatec (Iris aphylla, I. pumilla , I. variegata), koniklec (Pulsatilla patens, P. grandis), šalvěj (Salvia nemorosa, S. pratensis), oman (Inula hirta, I. ensifolia), len (Linum flavum, L. austriacum), tolita (Vincetoxicum hirundinaria), bělozážka (Anthericum ramosum, A. liliago), pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides), máčka (Eryngium campestre), hlaváček jarní (Adonis vernalis).

Středně vysoké druhy, rozrůstající se silněji: kakost krvavý (Geranium sanguineum), dobromysl (Origanum vulgare), třezalka (Hypericum perforatum), zvonek (Campanula glomerata), řebříček (Achillea millefolium).

Suchomilné traviny trsnaté: (je vhodné v trvalkových výsadbách používat pouze trsnaté druhy travin): smělek (Koeleria glauca, K. macrantha), kavyl (Stipa joanis, S. pennata, S. borysthenica), kostřava (Festuca pallens), strdivka (Melica transsilvanica, M. ciliata).

Druhy skalních výchozů: tařice skalní (Aurinia saxatilis, syn.: Allysum saxatile), strdivka (Melica transsilvanica, M. ciliata), rozchodníky, mateřídoušky.

Druhy výrazně se šířící, ve výsadbách mnohdy silně invazní: pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), jestřábník (Hieracium pilosella, H. aurantiacum), hlaváč (Scabiosa ochroleuca a další zástupci tohoto rodu), chrpa (Centaurea scabiosa a další zástupci tohoto rodu).

Typ zástavby

Příklady dobré praxe

Nechte se inspirovat

Nechte se inspirovat dobrou praxí. Nebo se podívejte na další realizované projekty s pozitivním dopadem na klima.

Dům dětí a mládeže Sova Cheb

Výstavba subtropického skleníku se zázemím pro zájmové kroužky, ze dřeva, skla a betonu, efektivně využívá zachycenou dešťovou vodu.

Ikona šipka

Komunitní centrum – Všichni spolu

Prostor, kde je i v horkém létě příjemná teplota, částečně zelenou střechou, smyslovou zahradou plnou trvalek a bylin.

Ikona šipka

Nová radnice Praha 12

Nová budova radnice, která má nižší nároky na spotřebu vodu a teplo, elektrická energie částečně pochází z udržitelných zdrojů.

Ikona šipka

Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea

Propojení veřejného prostoru s centrem města, vytvoření místa, které bude díky udržitelným opatřením odpovídat svému významu.

Ikona šipka

Obnova lesoparku Čertova rokle v Brně-Lesné

Zlepšení stavu ohrožené vegetace v oblíbeném parku díky technickým opatřením na zadržení vody i výsadbám.

Ikona šipka

Park U Boříka v Nové Vsi

Z prostoru blízko vytížené komunikace se stala zelená oáza vhodná pro volnočasové aktivity místních obyvatel.

Ikona šipka

Rekonstrukce ulic v Roudnici nad Labem

Rekonstrukce názorně ukazuje, že do městských ulic lze vměstnat auta, cyklisty, chodce, stromy, trvalkové záhony a zároveň zadržet dešťovou vodu.

Ikona šipka

Residence Sakura

Rezidenční dům, jehož obyvatelé mají na svých balkonech doslova soukromou zahradu s výhledem na město.

Ikona šipka

Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově

Celý systém obnov cest, výsadeb stromořadí a hospodaření s dešťovou vodou uvnitř i mimo obec.

Ikona šipka

Smíšené trvalkové výsadby v Ostravě

Ostrava vysadila na vybraných lokalitách odolné trvalkové záhony, které přispívají ke zvýšení biodiverzity a klimatické odolnosti prostředí.

Ikona šipka

Tylův sad

Šetrná obnova parku s dřevěnými prvky.

Ikona šipka

Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Výsadba stromů do speciálního strukturálního substrátu, který umožňuje vodě snadno zasáknout a stromům dobře prokořenit.

Ikona šipka

Zelené střechy a přírodě blízké trvalkové výsadby v Zoo Hluboká

Zelené střechy pavilonů účinně zadržují vodu a zpříjemňují mikroklima pro zvířata, návštěvníky i zaměstnance.

Ikona šipka
Ikona přínosy realizace
Sněhová vločka

Přínosy realizace

  • rostou a kvetou i na velmi suchých místech,
  • k přežití nepotřebují velké množství vody, někdy nemusí mít téměř žádné,
  • suchomilek existuje mnoho druhů, takže je z čeho vybírat.
Ikona slabé stránky
Sněhová vločka

Slabé stránky

  • některé druhy jsou výrazně se šířící, ve výsadbách mnohdy silně invazivní.

Dokumenty

Pusťte se do realizace

Připravili jsme pro vás materiály, které vám usnadní realizaci opatření: Suchomilné trvalky.

Vločka

Potřebujete poradit?

Nabízíme bezplatné poradenství pro plánování, výběr a přípravu konkrétních klimatických opatření pro zájemce z Moravskoslezského kraje.

Poradenství