Obnova lesoparku Čertova rokle v Brně-Lesné

Lesopark Čertova rokle je důležitou ucelenou zelenou plochou v severní části Brna – na sídlišti v Lesné. V posledních letech však zdejší zeleni dávaly zabrat extrémní sucha spojená s vysokými teplotami. Porosty začaly hromadně odumírat, neměly dostatek vody a likvidoval je kůrovec. Díky technickým opatřením na zadržení vody i výsadbám se podařilo stav zlepšit. Úpravy ploch vnesly do lesoparku určitý řád a klid, dokončená místa lákají maminky s kočárky k procházkám, ke společnému cvičení, učitelky s dětmi k pozorování ptáků a jiných zvířat. Park opět nabízí městskému člověku kontakt s přírodou, na který se v dnešní době tak trochu zapomíná.

Autor:

Ing. Eva Damcová

Investor:

Město Brno, městská část Brno-sever

Zhotovitel:

Veřejná zeleň města Brna

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Čertova rokle, Brno-Lesná

GPS:

49° 13' 36.96" N, 16° 37' 29.56" E

Kraj:

Jihomoravský kraj

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

V Čertově rokli se do léta 2023 podařilo uskutečnit 3 ze 4 etap, které revitalizovaly plochu o velikosti přibližně 9 ha.

Zasakovací příkopy s jímkami Ke zpomalení odtoku dešťové vody z lokality vznikly na vhodných místech podél hlavní komunikace otevřené zatravněné příkopy, které zhruba po každých 20 metrech svádí vodu do vsakovacích jam o velikosti 1 m³, vyplněných různými frakcemi štěrku. Jedná se o mělké příkopy lichoběžníkového tvaru, které se snadno udržují a netvoří bariéru pro návštěvníky parku směrem do okolních porostů. Jejich celková délka činí 245 m.

Ochranné laťkové ploty

Strmé svahy, zvláště v místech vyšlapaných návštěvníky, zpevnily dřevěné plůtky z akátové kulatiny zajištěné kovovými tyčemi. Plůtky pak vyplnila zemina (dříve erozí splavená kolem hlavní cesty) a do ní se vysadily vhodné keře, aby se zde voda co nejvíce zadržela. Celková délka navržených laťových plůtků je 364,5 m. Obdobný systém ochranných laťkových plotů se již dříve osvědčil při rekonstrukci parku Špilberk.

Odvodňovací žlaby Na některých přesně určených místech, v úsecích s podélnými sklony přes 10 %, došlo k přerušení asfaltové cesty a vložily se do ní pásové vpusti s roštem, které změní trasu proudu vody a zpomalí jeho tok. Voda pak při deštích směřuje do okolního terénu. V revitalizované lokalitě se nyní nachází celkem 5 odvodňovacích žlabů o délce 3 a 4 metry.

Sadové úpravy

Suché či napadené dřeviny se z lokality odstranily. Stromy s dutinou, v níž by mohli hnízdit ptáci, v lokalitě zůstaly jako torza. U některých stromů bylo potřeba zajistit provozní bezpečnost, u cenných kusů zase vhodným řezem prodloužit jejich životnost a povzbudit jejich vitalitu. Výsadba nové generace stromů a keřů by měla vytvořit funkční základ druhově pestrých porostů a postupně nahradit zeleň, která odumírá. Autoři projektu k výsadbám zvolili rostliny odolnější vůči měnícím se klimatickým podmínkám. Převažují domácí nebo zdomácnělé druhy listnatých stromů a keřů, z jehličnatých se zde vysadily pouze jedle, douglaska a tis. V horních a dolních částech prudkých svahů se keře sázely do pásů. Výsadby stromů a keřů doplnily trvalkové záhony, parkový trávník, centrální květnatá louka či zatravnění prudkých svahů.

Co řeší?

Čertova rokle představuje rozsáhlou plochu o rozloze zhruba 12 ha a poskytuje Brnu významnou urbanistickou, mikroklimatickou a ochrannou funkci. Cílem projektu bylo kombinací technických opatření a sadových úprav zajistit, aby se zpomalil odtok vody z lokality a zajistit její co největší vsáknutí do půdy. Díky tomu bude moci zadrženou vodu plně využít vegetace. Minimalizoval se díky tomu i problém s erozí půdy. U stromů se pak podařilo zajistit jejich provozní bezpečnost, prodloužit jejich životnost, zastavit v lesoparku kalamitní výskyt mnoha škůdců. Park se po obnově opět stal místem pro odpočinek, sport a hraní dětí, setkávání přátel a pořádání kulturních akcí.

 

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.