Výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě

Ve Vrchlického ulici v Jihlavě chyběly stromy, které by stínily vyprahlý chodník a cyklostezku. Přestože je tam město opakovaně vysazovalo, kvůli nevhodnému podloží vždy uhynuly. Kletbu pomohla zlomit až výsadba do speciálního strukturálního substrátu, tvořeného štěrkem, kompostem a biouhlem, který umožňuje vodě snadno zasáknout, stromům dobře prokořenit a zároveň poskytuje kořenům dostatečný přísun půdního vzduchu a živin. Způsob výsadby byl natolik úspěšný, že ho město plánuje opakovat i na jiných místech, kde se stromům nedaří. Prvním z nich je výsadba pěti jerlínů na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Autor:

David Hora, DiS.

Investor:

Statutární město Jihlava

Zhotovitel:

Správa městských lesů Jihlava, spol. s r. o.

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Jihlava, ulice Vrchlického, Masarykovo náměstí

GPS:

49° 24' 13.21" N, 15° 33' 44.33" E

Kraj:

kraj Vysočina

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

V blízkosti frekventovaného chodníku a cyklostezky vznikl pás dřevin o šířce 1,2 m a délce 103 m. Stromy se sázely do strukturálního substrátu s cílem zlepšit vodní a vzdušný režim v kořenové zóně. Strukturální substrát při tom tvoří hlavní objem výsadbové rýhy a je v ní uložený ve dvou vrstvách se zvýšením hutněním. Ve svrchní vrstvě se nachází štěrk modelovaný s mírnou sníženinou ve středové části. K výsadbě město vybralo různé druhy stromů (javory, lípy, habry, jasany, olše) v různých velikostech (obvod kmínku 12-14 cm a 14-16 cm), aby bylo možné sledovat a porovnávat jejich vývoj a stav. Povrch svrchního substrátu pak hlavně z estetických důvodů tvoří směs letniček a trvalek.

Podívejte se na záznam výsadby na Vrchlického ulici.

Podívejte se na časosběrné video z výsadby na Jihlavském náměstí.

Co řeší?

Přehřívání povrchů, sucho, nevhodná půda či protkání inženýrskými sítěmi vytváří náročné a komplikované podmínky pro existenci stromů ve městech. Výsadba do strukturálního substrátu představuje možnost, jak vměstnat do stísněného podzemního prostoru ulic sítě i dřeviny tak, aby vedle sebe mohly vzájemně koexistovat. Vzrostlé stromy pak mohou zlepšovat mikroklima v ulicích, stínit, zachytávat prach, zlepšovat vzhled ulice a plnit další neoddiskutovatelné funkce. K výhodám tohoto systému navíc patří vzniklý retenční prostor, který může zachytit část srážek při přívalových deštích, s nimiž pak mohou dřeviny hospodařit v období sucha. Tímto způsobem se snižuje zátěž kanalizace i čistírny odpadních vod, případně se předchází škodám na majetku.

 

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.