Koncepce péče o zeleň v majetku MSK (generel zeleně)

Shrnutí

Koncepce vznikla v rámci aktivit projektu LIFE COALA. Cílem bylo zhodnotit stav zelených ploch v majetku kraje ve správě příspěvkových organizací a zjistit jejich odolnost vůči klimatickým změnám, jejich adaptační potenciál, kvalitu osázení, druhovou a věkovou skladbu dřevin. V rámci hodnocení bylo posouzeno 134 ploch (nejčastěji ve správě školských, sociálních či zdravotnických zařízeních) a plochy podél silnic ve 22 městech.
Studie bude podkladem pro další aktivity a pro efektivní nastavení péče o zelené plochy.

Vzhledem k velikosti souboru je koncepce rozčleněna na 13 částí.

Relevantní opatření

Jazyk:

Čeština

Autor:

Doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph. D, Ing. Daniel Matějka, Ph. D

Organizace:

Ateliér Šteflovi

Vlastník:

Moravskoslezský kraj

Datum zpracování:

01.02.2024

Typ dokumentu: