Příklady dobré praxe

Příklady na mapě

Inspirujte se projekty vzniklými s ohledem na životní prostředí a klima, ať už se jedná o udržitelný městský prostor, zemědělskou půdu nebo rodinné domy. U příkladů dobré praxe naleznete galerii fotografií, ale také technické informace k realizaci projektů. Pro vyhledávání můžete použít filtrování nebo vyzkoušejte zobrazení příkladů na mapě.

Chcete být součástí databáze? Napište nám

Vyfiltrujte si, co vás zajímá

Skrýt filtr

Český soběstačný dům

Dům vyrábějící veškerou potřebnou energii ze slunce, topí biomasou a zachycuje maximum dešťové vody.

Ikona šipka

ČSOB Kampus

Stavba rozšířené centrály ČSOB v pražských Radlicích, vytvářející kvalitní pracovní prostředí, které je udržitelné a v souladu s přírodou.

Ikona šipka

DADA Distrikt

Environmentálně citlivá proměna původního industriálního objektu v Brně.

Ikona šipka

Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

Energeticky soběstačný rodinný dům postavený od základové desky během 24 hodin.

Ikona šipka

Farma U Hrušků – Stvolenská moštárna

Ekologická farma, kde se hospodařit jinak – v souladu s přírodou, s vizí budoucnosti pro příští generace, rostliny i živočichy.

Ikona šipka

Flight Park Javorový

Beskydské paraglidingové centrum navržené a realizované svépomocí v souladu s přírodou.

Ikona šipka

Green Port Strašnice

Novostavba zaujme využitím přírodních materiálů, zelení na střeše a okolí i komunitními prostory pro setkávání, odpočinek a městské zahradničení.

Ikona šipka

Hospodaření s dešťovkou v SUOMI Hloubětín

Dešťová voda na tomto sídlišti zasakuje rovnou na místě.

Ikona šipka

Hospodaření s vodou na Máchově statku

Komplexní řešení zadržování dešťové vody, využívání odpadní vody a přirozeného vsaku na pozemku.

Ikona šipka

Hospodářství u kozy a petržele

Původní intenzivně zemědělsky využívaná pole se změnila díky zatravnění, nové tůni i výsadbám 150 stromů opět v pestrou krajinu.

Ikona šipka

Komunitní a smyslová zahrada na ulici Mjr. Nováka

Úprava prostoru před MŠ Paprsek nejen pro děti se zdravotním postižením.

Ikona šipka

Komunitní zahrada na ulici Skautská

Humanizace prostoru zahrady na ulici Skautská. Odstranění bariér a sjednocení travnatých ploch doplněných o novou výstavbu a instalace dřevěné konstrukce.

Ikona šipka

Kozmické ptačí louky

Obnova původní říční krajiny - tůně a pestrobarevné louky, které jsou útočištěm pro ptáky, obojživelníky i chráněnné rostliny.

Ikona šipka

Moravské Toskánsko – Demonstrační ekofarma Petra Marady

Menší lány orné půdy střídající se s lesy, sady, zatravněnými pruhy, mokřady a tůněmi a s dalšími prvky na zadržení vody v krajině.

Ikona šipka

Mosaic House Design Hotel

Rekonstrukce hotelu, po které se zde novátorské zelené technologie snoubí se špičkovým designem.

Ikona šipka

Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky

Pole křižují aleje stromů a zatravněné kvetoucí pásy slouží k zasakování srážkové vody, která na ně dopadne z nebe nebo přiteče z okolních polí.

Ikona šipka

Obnova údolní nivy řeky Kyjovky

Návrat krajiny ke svému původnímu rázu údolní nivy s mokřady a tůněmi.

Ikona šipka

Ozdravení vodního režimu na Lesnovských mokřadech

Odstranění melioračních trubek odstartovalo návrat tůní a zatrubněný potok se vrátil do přírodního koryta.

Ikona šipka

Pestrá krajina na statku Vodňanský

Hospodaření zahrnující biodiverzitu, zajištění půdní ochrany, zlepšení vodního režimu a omezení používání umělých hnojiv.

Ikona šipka

Regenerace půdy a krajiny Jagava Permafarmy

Využití jednoduchých opatření jako funkčního celku, který zajišťuje dlouhodobou ekologickou i ekonomickou stabilitu.

Ikona šipka

Rekonstrukce rodinného domu v Brně

Rekonstrukce rodinného domu, v rámci které je realizování zadržování dešťové vody, ozelenění střech a dlažbu na dvoře nahrazena zelení a propustným povrchem.

Ikona šipka

Residence Sakura

Rezidenční dům, jehož obyvatelé mají na svých balkonech doslova soukromou zahradu s výhledem na město.

Ikona šipka

Systém malých tůněk a mezí k zadržování vody

Soustava tůní, hrázek a svodů umí udržet vodu, když je sucho, a nedovolí jí páchat blátivé škody, když přijdou přívalové deště.

Ikona šipka

Téměř soběstačný slaměný dům

Rodinný dům v téměř pasivním standardu z poměrně nestandardního materiálu vznikl ve středočeských Dobřejovicích.

Ikona šipka

Tradiční hospodaření v srdci Bzenecké Doubravy

Rodina Blahuškova hospodaří na pozemku vlastními silami tak, aby svou péčí co nejvíce respektovala okolní krajinu.

Ikona šipka

Úsporný provoz stavební firmy Deas

Efektivní skloubení průmyslu a udržitelnosti v betonářské firmě.

Ikona šipka

Vílí zahrádka

Vznik komunitní zahrady, která v dětech buduje vztak k přírodě.

Ikona šipka

Zdravý dům z přírodních materiálů

Pasivní dům úsporně hospodaří s vodou v krajině díky kořenové čistírně, jímce na dešťovou vodu a zelené střeše.

Ikona šipka

Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Jedna z prvních zelených střech na panelovém domě u nás a vyniká výbornými izolačními, chladícími i protihlukovými vlastnostmi.

Ikona šipka

Zelená výrobní hala Železný

Střecha haly na které kvetou netřesky. Spolu se substrátem zadržují dešťovou vodu a udržují ochlazují budovu.

Ikona šipka

Zelené střechy a přírodě blízké trvalkové výsadby v Zoo Hluboká

Zelené střechy pavilonů účinně zadržují vodu a zpříjemňují mikroklima pro zvířata, návštěvníky i zaměstnance.

Ikona šipka

Zemědělství jinak a lépe

Zemědělec, který na svém pozemku hospodaří šetrně a s důrazem na měnící se klimatické podmínky. Do péče o stromy a krajinu se zapojují i děti včelařského kroužku.

Ikona šipka