Kozmické ptačí louky

Příroda dnešních Kozmických ptačích luk to měla v sedmdesátých letech minulého století těžké. Krajina byla odvodněna a terén srovnán, aby se dal jednoduše obhospodařovat. Dnes zde díky obnově původní říční krajiny najdeme opět tůně a pestré kvetoucí louky, které jsou vyhledávaným domovem hlavně pro ptáky, obojživelníky i chráněnné rostliny.

Autor:

Ing. Kamil Lisal

Investor:

Ing. Kamil Lisal, Semix Pluso s r.o., Fondy MPŽ, EU, ČSOP, Net4Gas

Zhotovitel:

ZO ČSOP Ochránce

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Kozmice u Hlučína, okres Opava

GPS:

49° 54' 10.92" N, 18° 8' 8.01" E

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

Už v první etapě na jaře 2014 tvořila vodní hladina 35-40 % ze 13 hektarů Kozmických ptačích luk. Součástí přestavby byly i tůně určené mimo jiné pro kuňky obecné, blatnice skvrnité a čolky velké, kteří dnes v lokalitě nacházejí velmi vhodná stanoviště. Dříve neohleduplný pokos trávy byl přizpůsoben potřebám modrásků i bahňáků. Pro vzdělávací i rekreační účely byla vybudována ptačí pozorovatelna, díky které návštěvníci neruší klid opeřenců. V průběhu zimy mezi lety 2017 a 2018 prošly louky druhou etapou úprav. Bylo vytvořeno celkem jedenáct vodních objektů různých hloubek, velikostí a s pozvolným sklonem břehů. Soustava pravidelně zaplavovaných tůní z potoka Přehyně a stálých vodních ploch navazuje na první etapu a hned v pilotní sezóně zde zahnízdila řada druhů ptáků. Nové tůně využily i ropuchy zelené nebo skokani. Mokřadní plocha dnes dosahuje 52 hektarů. S ohledem na regeneraci stávajících podmáčených ploch chystá společnost třetí etapu, která se od předešlých odlišuje, protože umožní přirozený rozliv vody do luk. Podpoří bohatou mokřadní květenu a otevře širokou potravní nabídku pro bahňáky, kteří svými dlouhými zobáky vypichují potravu z vlhké zeminy.

Co řeší?

Kozmické ptačí louky fungují jako “houba‘: dokáží v krajině účinně zadržet vodu. Pomáhají nejen v období sucha, ale i při jarním tání, deštích a možných záplavách. Mokřady navíc efektivně pomáhají vyrovnávat teplotu v oblasti. Díky postupnému uvolňování vody umožňují květnaté louky v obdobích sucha život nejen v mokřadu, ale i jeho okolí. Opět zde zahlédnete ptáky jako čejku chocholatou, břehouše černoocasého nebo hohola severního, řadu obojživelníků a bzučící hmyz. Mokřady tak zvyšují hodnotu místní kulturní krajiny.

 

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.