Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky

Intenzivně využívaná orná půda, kam až oko dohlédne. Na Zálúčí nedaleko vesničky Blatnička na jižní Moravě už ne. Dnes na Farmě Blatnička uvidíte pole, která křižují aleje stromů a zatravněné kvetoucí pásy. Voda se díky nim lépe zasakuje a neodtéká bez užitku pryč, úrodná půda je chráněna před odnosem vodní nebo větrnou erozí a pole zároveň viditelně ožila. Slyšet je bzukot včel a křikot čejek, v dálce se prohánějí zajíci, zahlédnout můžete i volavku, která si sem pro hraboše odskočila z nedalekého rybníka.

Autor:

Martin Smetana

Investor:

Martin Smetana

Zhotovitel:

Martin Smetana

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Zálúčí u Blatničky, okres Hodonín

GPS:

48° 55' 44.79" N, 17° 30' 26.04" E

Kraj:

Jihomoravský kraj

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

Celých 65 hektarů scelené zemědělské monokultury bylo v roce 2015 rozděleno na menší plochy. V území se nyní střídá pestrá směs způsobů hospodaření. Najdete zde ornou půdu, kterou obhospodařují různí majitelé, nenáročné krajinotvorné sady, hrušňové aleje doplněné dřínem obecným, vrbovými a trnkovými remízky. Autor projektu založil v území i zatravněné pásy s rozličnými druhy rostlin, meze a polní úhory. Na části krajiny jsou i ekologické produkční sady.

Rozdělení nepřerušovaného lánu orné půdy na části menší než 10 hektarů přispělo k lepší prostupnosti krajiny a snížení vodní i větrné eroze. Obnova přírodní krajinné struktury zvýšila celkovou ekologickou stabilitu krajiny. Už po 3 letech si místo oblíbila zvířata jako skřivan polní a zajíc polní. Pro laickou veřejnost majitel organizuje komentované procházky hrušňovými sady a jarní procházky v rámci Víkendu otevřených zahrad. Vzdělávací a výchovný význam má symbolické sázení stromků dětmi. V rámci akce Jedna kytka na celý život byl na podzim 2018 založen Sad zamilovaných.

Co řeší?

Zatravněné pásy slouží k zasakování srážkové vody, která na ně dopadne z nebe nebo steče z okolních polí. Díky tomu dochází k doplnění půdní vláhy a zásob vody v podzemí. Zpomaluje se tak rychlý odtok vody do Bozatinského potoka nebo blízké závlahové nádrže Blatnička. Stejně to funguje i se sněhovými srážkami. Kromě sucha si území dokáže lépe poradit i s přívalovými srážkami a vodní a větrnou erozí. Hluboce kořenící stromy – duby, hrušně, kaštanovníky – se navíc umí dostat k podzemním zdrojům vody, kterou následně převádí do koruny a výparem zlepšují mikroklima pro okolní zemědělské hospodářství.

 

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.