Dokumenty

Seznamte se s dokumenty, které vám přiblíží klimatická opatření. Naleznete zde strategické dokumenty, metodiky, praktické návody, ale i záznamy a prezentace z našich akcí, stejně jako výukové materiály.

Abyste lépe našli to, co hledáte, můžete využít filtrování.

Vyfiltrujte si, co vás zajímá

Skrýt filtr
Skrýt filtr

Active Citizen – Chráníme klima

Textový dokument
Ikona šipka

Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno

Katalog vybraných typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu

Adaptační strategie MSK včetně mapových podkladů a analýzy zranitelnosti.

Textový dokument
Ikona šipka

Akční plán EVVO MSK na léta 2024-2026

Akční plán EVVO na léta 2024-2026

Ikona šipka

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP (2030)

Vize a cíle města Ostravy ohledně celkového snížení emisí CO2.

Textový dokument
Ikona šipka

AKVA almanach

doprovodná publikace dokreslující problematiku množství a kvality vody k pouličnímu festivalu AKVAPARK

Textový dokument
Ikona šipka

Analýza dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou v obcích

Rozbor dokumentů, které jsou nezbytné pro koncepční řešení srážkových vod na území obce

Textový dokument
Ikona šipka

Atlas půdy

Fakta a čísla o zemi, půdě a životě

Textový dokument
Ikona šipka

Atlas životního prostředí Moravskoslezského kraje

Atlas životního prostředí Moravskoslezského kraje

Ikona šipka

Beecarbonize

aplikace/karetní hra

Odkaz na web
Ikona šipka

Bezplatné poradenství o energetických úsporách

Obraťte se na kvalifikované energetické odborníky garantované Ministerstvem průmyslu a obchodu a ZDARMA s nimi konzultujte své dotazy.

Textový dokument
Ikona šipka

Budoucnost hnědouhelných regionů v Evropě

Výzvy pro Českou republiku a Německo

Textový dokument
Ikona šipka

Budoucnost udržitelné městské mobility

brožura ke konferenci

Textový dokument
Ikona šipka

Ekofilm – Divoké Moravskoslezsko

Příroda Moravskoslezského kraje je rozmanitá a krásná. V každém ročním období zde máme co objevovat. V dokumentu společně navštívíme zajímavá místa v kraji a poznáme některé druhy rostlin a živočichů, které zůstávají ukryty před zraky běžných návštěvníků.

Video/audio
Odkaz na web
Ikona šipka

Ekofilm – Jak neškodit přírodě

Film pojednává o stěžejních oblastech životního prostoru člověka, ve kterém se každodenně pohybuje.

Odkaz na web
Ikona šipka

Ekofilm – Návrat orla skalního do české přírody

Orel skalní je velký dravec s rozpětím křídel 190–220 cm. Mimo člověka nemají přirozené nepřátele, sami hrají nezastupitelnou roli při formování ekologické rovnováhy v poměrně křehkých podmínkách horských a středně položených oblastí. Jedinými zeměmi, odkud orli skalní přičiněním člověka jako hnízdní druh zcela vymizeli, jsou Irsko a Česká republika.

Video/audio
Odkaz na web
Ikona šipka

Ekofilm – Příroda ve městě

Městské prostředí láká velké množství druhů živočichů i rostlin, které dříve žily ve volné krajině. Nachází své domovy přímo v lidských obydlích, zahradách nebo parcích. Přírodu tak nemusíme hledat ve volné krajině za hranicemi obcí a měst. Je každodenně kolem nás.

Video/audio
Odkaz na web
Ikona šipka

Ekofilm – Příroda za humny

Dokumentární film o přírodních zajímavostech Moravskoslezského kraje.

Video/audio
Odkaz na web
Ikona šipka

Ekonomika a přínosy zelených střech

Příručka pro investory, architekty a projektanty, představující efektivitu zelených střech

Textový dokument
Ikona šipka

Ekonomika pro dobrý život

Nová dohoda pro ekonomickou demokracii

Textový dokument
Ikona šipka

Ekonomika využití šedé vody

efektivita využívání v budovách

Textový dokument
Ikona šipka

Energetická opatření na budovách

Formou komiksu jsou přiblíženy opatření ke snižování spotřeby energie na budovách.

Textový dokument
Ikona šipka

Energetická opatření v bytových domech

Formou komiksu jsou přiblíženy opatření ke snižování nákladů na energie v bytových domech.

Textový dokument
Ikona šipka

Evropský atlas mobility

Fakta a údaje o dopravě a mobilitě v Evropě

Textový dokument
Ikona šipka

Extenzivní zelené střechy a jejich teplotní vlivy na budovy a město

Zpráva pro klíčové aktéry č. 4

Textový dokument
Ikona šipka

Generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí a plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území

Požadavky na zpracování projektů

Textový dokument
Ikona šipka

Hodnocení dopadů měkkých nástrojů v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti

Obecný rámec metodiky se zaměřuje na vyhodnocení úspor energie vyplývající z měkkých nástrojů.

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Textový dokument
Ikona šipka

Hospodaření se srážkovovu vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje

Strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje

Textový dokument
Ikona šipka

Informační listy s příklady dobré praxe ve veřejných zakázkách

Informační listy za roky 2018 a 2019

Textový dokument
Ikona šipka

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Klima se mění - od informací k akci

Textový dokument
Ikona šipka

Jak můžeme šetřit energie ve veřejných budovách

Manuál prvních kroků při šetření energiemi.

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na energetické komunity

Příručka pro obce a kraje při vytváření a rozvoji energetických komunit v ČR.

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na energetické úspory ve veřejné správě?

Moderní trendy v hospodaření s energií.

Textový dokument
Ikona šipka

Jak na sucho a horko — ve městě i v krajině

Adapterra Awards 2019

Odkaz na web
Ikona šipka

Jak navrhnout město, které (pře)žije?

komiks - 8 oblastí, v nichž lze lépe připravit města na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Jak začít sdílet elektřinu

Návod na komunitní energetiku pro energetická společenství i aktivní zákazníky

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v krajině

Materiál, který poskytuje návod zejména pro vlastníky pozemků, ale i pro zemědělce, hospodařící v krajině

Ikona šipka

Katalog adaptačních opatření v zastavěném území obce

Jak přemýšlet nad adaptací obcí

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog opatření z Místní adaptační strategie města Uherské Hradiště na změnu klimatu

Katalog typových opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině

Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice sucho

Textový dokument
Ikona šipka

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Textový dokument
Ikona šipka

Klima se mění – a co my?

Textový dokument
Ikona šipka

Klimatické změna – online kurz

Odkaz na web
Ikona šipka

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

SECAP - akční plán pro udržitelnou energii a klima

Textový dokument
Ikona šipka

Kniha zelených pohádek

Pohádka vydaná MSK v roce 2023, napsaná a ilustrovaná dětmi

Ikona šipka

Kompenzace uhlíkové stopy chytře

Offsetování emisí skleníkových plynů v České republice

Textový dokument
Ikona šipka

Komunitní energetika – návod pro města a obce

Sborník určený pro zástupce měst a obcí.

Textový dokument
Ikona šipka

Komunitní zahrady

Proč a kde zakládat nové zahrady ve městech?

Ikona šipka

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty MSK 2021+

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty MSK 2021+

Textový dokument
Ikona šipka

Koncepce péče o zeleň v majetku MSK (generel zeleně)

Generel zeleně je zhodnocením stavu zelených ploch v majetku Moravskoslezského kraje, bylo posouzeno 134 lokalit u příspěvkových organizací a komunikace ve 22 větších městech MSK

Textový dokument
Ikona šipka

Kvalitní veřejné prostory

Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranstvÍ

Odkaz na web
Ikona šipka

Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov

s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí zejména ve školských budovách

Textový dokument
Ikona šipka

Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu

stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy

Textový dokument
Ikona šipka

Městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí

jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Metodický postup problematiky recyklace šedých vod v sídlech ČR

Technická řešení recyklace šedých vod, využívání dešťových vod a jejich kombinace

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

Principy a přístupy k tvorbě města v rámci MZI

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika postupu určení rizik a zranitelnosti MZCHÚ v souvislosti s dopady změny klimatu

Metodika je podkladem pro zpracování analýzy maloplošně zvláště chráněných území v podmínkách klimatických změn

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Informace potřebné pro rozhodování o podpoře údržby, obnovy či nové realizaci zelené a modré infrastruktury ve městě

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku a postup pro její snížení

Jasný a srozumitelný návod, jak postupovat při inventarizaci skleníkových plynů

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Modro zelená města

Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení

Textový dokument
Ikona šipka

Myšky od placatého kamene

Pohádka pro děti

Ikona šipka

New Green Deal

Cesta k udržitelné ekonomice 21. století

Ikona šipka

O motýlí víle Julince

Pohádka ilustrovaná dětmi

Ikona šipka

Obce mluví o vodě

Pravidla a postupy pro komunikaci

Textový dokument
Ikona šipka

Odpadová brožura MSK pro děti

Ikona šipka

Odpadové pexeso MSK

Odpadové pexeso MSK

Ikona šipka

Ozelenění fasád

Zásady a požadavky pro správnou volbu, navrhování, realizaci a údržbu zelených fasád

Textový dokument
Ikona šipka

Pařížská dohoda

Textový dokument
Ikona šipka

Pes Filípek a jeho přátelé z kobercového náměstíčka

Pohádka pro děti

Ikona šipka

Podpora adaptace budov a měst na nedostatek vodních zdrojů a zvyšování teploty

Legislativní a motivační opatření ve vybraných státech Evropy, které podporují výstavbu zelené infrastruktury

Textový dokument
Ikona šipka

Příběh jednoho mraveniště

Pohádka ilustrovaná dětmi

Ikona šipka

Příběhy stromů

Pohádka pro děti

Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Infolisty jednotlivých vybraných problematik

Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Možnosti snižování tepelného ostrova města pomocí přírodě blízkých řešení

Textový dokument
Odkaz na web
Ikona šipka

Příjemné a odolné město

Adapterra Awards 2021

Odkaz na web
Ikona šipka

Principy a řešení udržitelné architektury

proč je třeba přehodnotit, co znamená dobrá architektura?

Textový dokument
Ikona šipka

Přírodě blízká protipovodňová opatření

Katalog opatření pro snižování povodňových škod v zemědělské krajině

Textový dokument
Ikona šipka

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

Textový dokument
Ikona šipka

Říkanky o zvířátkách a květinách

Říkanky a básničky pro děti

Ikona šipka

Rozvoj a dopady zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie

Studie se zabývá postupným zaváděním nZEB v ČR a jejich implementací v Evropě včetně porovnání definice s požadavky na nZEB v zemích EU.

Textový dokument
Ikona šipka

Sluníčko v údolí

Pohádka pro děti

Ikona šipka

Spravedlivá transformace – 35 příkladů dobré praxe

Tato příručka vznikla jako součást projektu „Podpora implementace Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) v České republice“ (Support to the Implementation of the Just Transition in the Czech Republic).

Textový dokument
Ikona šipka

Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy

včetně Metodického postupu uvedení Standardů hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy do praxe

Textový dokument
Ikona šipka

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025

včetně akčního plánu a jeho vyhodnocení

Textový dokument
Ikona šipka

Strategie postupu pro Moravskoslezský kraj při realizaci rekonstrukce budov s přihlédnutím k závazku dekarbonizace

Doporučení pro transformaci kraje, trendy a dekarbonizační cíle EU a ČR, včetně adaptace na změnu klimatu.

Textový dokument
Ikona šipka

Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Strategický materiál v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Textový dokument
Ikona šipka

Studie motivace zemědělců k adaptaci na dopady klimatické změny pomocí krajinotvorných opatření

Účelem výzkumu je lepší pochopení komplexního systému motivací, vztahů, bariér a pobídek, které u zemědělců ovlivňují přípravu a realizaci adaptačních opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Studie problematiky recyklace šedých vod v sídlech ČR

Zmapování stavu problematiky recyklace šedých vod v České republice i v zahraničí

Textový dokument
Ikona šipka

Vegetační souvrství zelených střech

Standardy pro navrhování, provádění a údržbu

Textový dokument
Ikona šipka

Vegetační souvrství zelených střech

Standardy pro navrhování, provádění a údržbu.

Textový dokument
Ikona šipka

Veřejné zakázky: Jak připravit kvalitní projekt udržitelné šetrné budovy nebo její rekonstrukce?

Co je to šetrná budova a jak k ní směřovat, a to třeba i postupnými kroky v případě rekonstrukcí

Textový dokument
Ikona šipka

Víte, že zasadit strom není jen tak?

Letáček - Sázení stromů

Textový dokument
Ikona šipka

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Odkaz na web
Ikona šipka

Zařízení na přípravu teplé vody

Jak mohou deskové výměníky tepla pozitivně ovlivnit přípravu teplé vody.

Textový dokument
Ikona šipka

Zdravá a odolná krajina

Adapterra Awards 2020

Odkaz na web
Ikona šipka

Zelená dohoda pro Evropu

Green Deal

Textový dokument
Ikona šipka

Zelené střechy

Metodika k podání žádosti v dotačním programu na Podporu vytváření zelených střech

Textový dokument
Ikona šipka

Zelené střechy v České republice (Zpráva o trhu)

Analýza odvětví zelených střech v České republice.

Textový dokument
Ikona šipka

Změna klimatu je o změně chování

Jak pomoci lidem překonávat překážky na cestě za udržitelností?

Textový dokument
Ikona šipka

Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech

Publikace je součástí projektu Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu.

Textový dokument
Ikona šipka

Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030

Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů

Textový dokument
Ikona šipka