Akční plán EVVO MSK na léta 2024-2026

Shrnutí

Akční plán na léta 2024-2026 byl zpracován na konci roku 2023. Akční plán reaguje na zkušenosti a výsledky plnění v Akčního plánu z předchozího období 2021–2023. Tematicky zohledňuje aktuální potřeby a trendy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Jazyk:

Čeština