Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu

Shrnutí

Kraj koncem roku 2018 nechal zpracovat Analýzu zranitelnosti Moravskoslezského kraje vůči dopadům klimatické změny s cílem identifikovat míru zranitelnosti kraje vůči dopadům změny klimatu pro období do roku 2030 a do roku 2050 (orientačně do roku 2090). Analýza bude podkladem pro analytickou část Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027.

Adaptační strategie MSK, vydaná v lednu 2020, přispívá k naplňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027, neboť naplňuje Strategický cíl 4.3 Adaptace na dopady klimatické změny. Je průřezovým dokumentem a nástrojem pro podporu adaptací na území kraje. Je připravena na období s výhledem do r. 2030.

Jazyk:

Čeština

Autor:

Ekotoxa, s.r.o.

Organizace:

Moravskoslezský kraj

Vlastník:

Moravskoslezský kraj

Typ dokumentu:

Téma: