Budoucnost hnědouhelných regionů v Evropě

Shrnutí

Tato zpráva, kterou si nechaly vypracovat pražská pobočka Heinrich-Böll-Stiftung a německá organizace Deutsche Umwelthilfe (Pomoc životnímu prostředí, DUH) v těsné spolupráci s institutem Glopolis a think tankem E3G – Third Generation Environmentalism, se zabývá regiony s těžbou hnědého uhlí v České republice a v Německu. Zpráva sleduje, jak lze současné modely hospodářství těchto regionů transformovat ekonomicky udržitelným a sociálně spravedlivým způsobem.

Jazyk:

Čeština

Autor:

Sabrina Schulz, Julian Schwartzkopff (E3G)

Organizace:

Heinrich -Böll-Stiftung

Datum zpracování:

01.04.2018