Spravedlivá transformace – 35 příkladů dobré praxe

Shrnutí

Hlavním cílem je poskytnout zajímavý a široký přehled projektů z ČR i EU, které mohou sloužit jako inspirace pro další rozvoj regionů. Projekty prezentují možnosti a strategie pro transformaci směrem k udržitelnosti a zlepšení životních podmínek obyvatel. Publikace je zaměřena na klíčové oblasti transformace.

Relevantní opatření

Jazyk:

Čeština

Autor:

Michaela Valentová, FEL ČVUT
Jana Kouřilová, VŠE
Daniel Běhal, FEL ČVUT
Lucie Burianová, VŠE
Vojtěch Dvořák, VŠE
Martina Kubíková, VŠE
Joseph Slattery, FEL ČVUT
Valentin Zanon, FEL ČVUT

Organizace:

ČVUT a VŠE Praha

Vlastník:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum zpracování:

01.11.2023

Typ dokumentu: