Přírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné

Nejméně 12 domů v obci Písečná u Žamberka bylo pravidelně ohrožováno velkou vodou a zvýšeným stavem zdejšího toku Potočnice. Ten byl v minulosti nevhodně napřímen. Důsledkem úprav byla malá kapacita koryta při velké vodě a malá schopnost zadržet vodu v období sucha. Nebylo navíc možné změnit přímo profil tohoto toku. Na základě modelů proto hydrologové navrhli vybudování odlehčovacího koryta, které bude v případě povodní sloužit jako jakýsi přírodní by-pass. Už první velká voda prověřila, že toto řešení opravdu funguje. Díky novému korytu, tůním a výsadbě zeleně navíc v obci vznikla příjemná zelená lokalita, kde se lidé rádi setkávají.

Autor:

ENVICONS s.r.o.

Investor:

Obec Písečná

Zhotovitel:

Elitbau s.r.o.

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí

GPS:

50° 2' 23.39" N, 16° 27' 31.59" E

Kraj:

Pardubický kraj

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

Podél toku Potočnice nově vzniklo pravostranné odlehčovací koryto, respektive dvě koryta – jako kritické totiž autoři projektu vyhodnotili dva úseky Potočnice. Nová odlehčovací koryta mají přírodě blízkou podobu. Mají složený (postupně se svažující) profil s meandrující kynetou (nejužší prohloubenou částí ve dně koryta potoka). Za běžných průtoků jsou odlehčovací ramena sycena jen bezejmennými přítoky Potočnice. Vznikly na nich biotopové i sedimentační tůně, rámové propusti, které zajišťuje správnou distribuci vody, i protipovodňové zídky.

Vyvýšený brod v podobě kamenné zídky vznikl v místě, kde potřebují projíždět auta či zemědělská technika. Vytvořit most by bylo v daném místě drahé, proto autoři zvolili variantu zvýšeného brodu, který vznikl jako úspornější a jednodušší řešení něčeho, co muselo vzniknout. Navíc v místě působí přívětivým dojmem zapadajícím do krajiny.

Úpravami v sousedství původního koryta a výsadbou stromů i keřů se navíc podařilo zlepšit vzhled veřejného prostoru.

Co řeší?

Na toku Potočnice v Písečné u Žamberka se potřebovali vypořádat se dvěma projevy klimatické změny – přílišným suchem a povodněmi. Cílem proto bylo navrhnout takové změny na toku, které při suchých obdobích zadrží vodu a při povodních odlehčí původnímu korytu.

 

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.