Nová odpočinková zóna disponuje stoly na ping pong, hřištěm pro děti a loučkou pro psy. Součástí zpevněné plochy je také in-line okruh, chodníky jsou mlatové a dlážděné. Park zahrnuje také parkourové hřiště, které v roce 2018 zvítězilo jak projekt v participativním rozpočtu Ostravy-Jihu. Park byl rovněž osázen odolnými druhy dřevin a keřů, díky čemuž se zvýšila ekologická stabilita plochy. Došlo také ke zlepšení zadržení srážek a ostínění území.