Biocentrum Ostrůvek u Kobylí

13 tůní a říčka prodloužená o 170 metrů. To jsou stěžejní části biocentra Ostrůvek, které vzniklo na Břeclavsku v místech, kde se ve středověku nacházelo rybolovem vyhlášené jezero. Po něm ovšem zůstalo jen sucho a napřímené koryto potoka.

Dnes se opět jedná o oblíbený cíl výletů do přírody. V broukovištích a na plaznících mohou nejen děti pozorovat ještěrčí obyvatele, z nové ptačí pozorovatelny s trochou štěstí zahlédnete vlhu pestrou nebo volavku červenou. Místo navíc svědčí mokřadním rostlinám a napomáhá zadržování vody v krajině.

Autor:

ATELIER FONTES, s.r.o.

Investor:

Obec Kobylí

Zhotovitel:

Agromeli spol. s r.o.

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Kobylí, okres Břeclav

GPS:

48° 56' 37.54" N, 16° 53' 48.31" E

Kraj:

Jihomoravský kraj

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

Místní biocentrum se rozkládá na přibližně 14,5 hektarech. Znovuoživení potoka spočívalo v rozvolnění a prodloužení jeho koryta z 390 na 560 metrů. Místo zdobí také původní druhy stromů a keřů. Poblíž potoka je vykopaná soustava 13 různě hlubokých a velkých tůní s proměnlivými sklony břehů, které se mění podle hladiny podzemní vody.

Celková rozloha vodních ploch čítá 4,26 hektarů včetně rozsáhlých oblastí na rozhraní vody a souše. Z 80 % vykopané hlíny byl na březích potoka vytvořen val, díky kterému se množství zadržené vody zvýšilo minimálně o 67 tisíc metrů krychlových. Zhruba 10 % tohoto objemu je trvale zasáknuto do horniny díky úrovni hladiny podzemní vody. 90 % je určeno na zadržení povodní.

Voda, která v minulosti odvodňovacími kanály mizela pryč, nyní živí přilehlé mokřady. Díky tomu mohly vzniknout rozmanité travní porosty. V kamenných zídkách, plaznících pro hady nebo broukovištích našlo domov mnoho druhů plazů, obojživelníků a ptáků. Zároveň území znovu vyhledávají slanomilné druhy rostlin.

Co řeší?

Rozvolnění kdysi napřímeného koryta zpomaluje odtok, zadržuje vodu v krajině a výrazně vylepšuje mikroklima celé oblasti. Navíc se do území vrátily slanomilné rostliny a objevila se řada druhů mokřadních ptáků. Příkladem mohou být početné populace konipasa lučního, vodoušů rudonohých a volavek červených. Vzhledem k tomu, že zemědělskou krajinu jižní Moravy v posledních letech sužují sucha, je tento kousek živé přírody na Břeclavsku ojedinělý.

 

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.