Hodnocení dopadů měkkých nástrojů v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti

Shrnutí

Cílem této publikace je poskytnout návod jak nastavit měkké nástroje tak, aby byla měřitelná, opakovatelná a efektivní.

Relevantní opatření

Jazyk:

Čeština

Autor:

Michaela Valentová, Jaroslav Knápek, Jiří Karásek, Tomáš Králík

Organizace:

České vysoké učení technické v Praze

Vlastník:

České vysoké učení technické v Praze

Datum zpracování:

01.12.2017

Typ dokumentu:

Věk:

Téma: