Představení portálu MiSe Klima

15. 03. 2024

Nový portál MiSe Klima bude poprvé představen veřejnosti na konferenci Zelená Města – města budoucnosti v Havířově  ve čtvrtek 21. 3. 2024. Konference se koná pod záštitou primátora statutárního města Havířov a hejtmana Moravskoslezského kraje, jejím hlavním tématem je adaptace na klimatickou změnu pomocí modrozelené infrastruktury.

Vznik a efektivní fungování informačního portálu MiSe Klima je aktivitou projektu LIFE COALA. Informační portál je tak vedle Poradenství další aktivitou projektu, která se zaměřuje na podporu realizací konkrétních adaptačních a mitigačních opatření na budovách, sídlech a ve volné krajině (nejen) v rámci Moravskoslezského kraje.

Realizační tým portálu je složený z odborníků z Moravskoslezského kraje, Moravskoslezských Investic a Developmentu, a. s., Moravskoslezského energetického centra, p. o.Ministerstva životního prostředí ČR.