Studie problematiky recyklace šedých vod v sídlech ČR

Shrnutí

Cílem této studie je zmapovat stav problematiky recyklace šedých vod v České republice i v zahraničí, identifikovat technické, metodické a legislativní deficity a navrhnout konkrétní opatření pro podporu intenzivnějšího využívání recyklovaných šedých vod. Dalším cílem je poskytnout podklady pro racionální nastavení podpory projektů recyklace šedých vod v rámci OPŽP.

Relevantní opatření

Jazyk:

Čeština

Autor:

Doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.; Ing. Petr Dolejš, Ph.D.; Dr. Ing. Ivana Kabelková; Ing. Ladislava Matějů; Doc. Ing. David Stránský Ph.D.; Ing. Barbora Šátková, Ph.D.

Organizace:

CzWA Service s.r.o

Typ dokumentu: