Nová podoba řeky Moravy na jihu Olomouce

Řeka Morava v Olomouci má novou tvář. Na úseku od soutoku s Mlýnským potokem až po železniční most spojující Olomouc s Prostějovem převádí velkou vodu a tvoří důležitou součást systému ochrany před povodněmi. Pozvolná kaskáda břehů totiž umožňuje rozliv vody při přívalových deštích. Za běžného stavu hladiny se mohou kolemjdoucí v řece osvěžit. Vypařování vody ochlazuje místní mikroklima a spolu s okolní přírodou přispívá k tomu, že se kdysi nepřístupná řeka Morava stala oblíbeným místem pro rekreaci.

Autor:

generální projektant: AQUATIS a.s.

Investor:

Povodí Moravy, s.p., finanční spoluúčast Statutárního města Olomouce

Zhotovitel:

„Sdružení Morava II.A“
Vedoucí sdružení: STRABAG a.s. Členové sdružení: OHL ŽS a.s., SATES Morava

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Olomouc – k.ú. Nové Sady, k.ú. Hodolany, okres Olomouc

GPS:

49° 34' 43.73" N, 17° 15' 45.46" E

Kraj:

Olomoucký kraj

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

Zvýšení kapacity koryta Moravy v rámci II A etapy se týká 1437 metrů dlouhého úseku řeky. Začíná soutokem Moravy s Mlýnským potokem a končí v místě, kde řeka podtéká železniční most na trati Olomouc – Brno. Zahrnuje zvýšení hrází o 80 centimetrů. V úzkých úsecích byly náspy nahrazeny zídkami. Zároveň došlo ke snížení pravého břehu mezi mosty Velkomoravská a U dětského domova v celkové délce 625 metrů. Jeho nová úroveň je tak 2 metry nad úrovní dna řeky. Snížen byl i levý břeh v délce 100 metrů před mostem U dětského domova. Tato snížení umožňují bezpečný rozliv vody do nezastavěné krajiny.

Součástí protipovodňových opatření je i pohyblivý uzávěr na Mlýnském potoce, zvětšení objemu vody, který beze škod protoče pod mostem Velkomoravská a přeložení některých inženýrských sítí. Než se přistoupilo k úpravě, musel být navíc v délce 832 metrů přeložen hlavní kanalizační sběrač o průměru 1,8 metru, a to až za hráz mimo rozlivový prostor případných povodní.

Celá protipovodňová stavba není jen technickým dílem, má i ekologický přesah. Její součástí je rozčlenění hrany břehů, střídání klidných a peřejnatých úseků s vybudováním rybích úkrytů. Díky novému souběžnému korytu řeky vznikl 350 metrů dlouhý ostrov.

Co řeší?

Protipovodňové opatření na řece Moravě reaguje na narůstající rozkolísanost počasí – prudké srážky, narušený vodní režim krajiny a povodňové vlny. Přestože opatření řeší zejména riziko povodní, má pozitivní dopad i na život kolem řeky v období sucha. Vznik nového koryta vodního toku, snížení břehů a přiblížení k hladině spodní vody vytváří lepší podmínky pro trvalou vegetaci s příznivými účinky na okolí. Částečně zmírňuje i přehřívání města, takzvaný efekt tepelného ostrova, kterým je Olomouc jako rozsáhlé intenzivně zastavěné sídlo uprostřed zemědělské oblasti Hané zasaženo. Došlo i k nové výsadbě stromů, které se svým stínem a výparem vody také podílí na zlepšování mikroklimu v oblasti.

 

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.