Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné

Mýtina, vedle ní hustý monokulturní porost malých stromků, pak opět monokulturní pás vzrostlých stromů a za chvíli zase mýtina. Tak přesně toto v takzvaně nepasečně obhospodařovaném lese nikde nenajdete. Dřevo se zde těží výběrově, nikde nevznikají žádné holiny a paseky a lesní porost má dvě až tři etáže, neboli vertikální vrstvy. Nedochází k žádnému plošnému kácení a výsadbě monokultur, zalesňování probíhá přirozenou obnovou.

400 hektarů lesa v Klokočné u Říčan u Prahy má za sebou už tři desetiletí tohoto hospodaření. A ukazuje se, že nepasečný způsob péče o les je vhodnějším řešením nejen z hlediska zdraví lesa, ale i z hlediska produkčních schopností porostů a tak i z hlediska ekonomických ukazatelů. Les v Klokočné také slouží studentům jako ukázka toho, co tento způsob hospodaření vyžaduje a jak takový nepasečný porost vypadá.

Autor:

Ing. Vladislav Ferkl

Investor:

LZ Konopiště

Zhotovitel:

Lesní závod Konopiště, LČR

Sněhová vločka
Sněhová vločka

Umístění:

Demonstrační objekt Klokočná, Říčany u Prahy, okres Praha-východ

GPS:

49° 58' 19.99" N, 14° 43' 6.68" E

Kraj:

Středočeský kraj

Země:

Czech Republic

Detaily projektu

Jak to funguje?

Při nepasečném hospodaření jsou výběrově těženy jednotlivé stromy. Kácí se pilou, koně pak stáhnou dřevo na cestu, odkud ho odváží traktor. Není zde místo pro koncentrovanou práci těžkých harvestorů. Na rozdíl od pasečného až holosečného způsobu tak nedochází ke vzniku holých ploch, které vysychají, a les se pak musí obnovovat uměle. V nepasečném způsobu hospodaření jsou pro obnovu a pěstování lesa mnohem citlivěji a šířeji využity přirozené přírodní procesy. V současnosti jsou k dispozici výsledky třiceti let výzkumů na demonstračním objektu nepasečného hospodaření Klokočná. Díky tomuto způsobu došlo k podstatnému zvýšení druhové i výškové struktury porostů. Lesy patří do správy Lesů České republiky, Lesního závodu Konopiště, polesí Komorní Hrádek. Těchto 393 hektarů lesa leží v podmínkách středních poloh, ve 3. až 4. vegetačním stupni s 600 milimetry ročních srážek a s převahou kyselých a oglejených půd. Jedná se tedy o lokalitu reprezentující značný podíl našich lesních stanovišť.

Základem péče o les při tomto typu hospodaření je podpora, využívání a usměrňování přírodních procesů s minimem umělých zásahů. Po 30 letech provozního ověřování je vyčísleno, že tento způsob hospodaření snižuje přímé náklady pěstební péče o 61 procent. Oproti tomu zvyšuje výtěžnost dřeva o 15 procent a celkové ekonomické výsledky hospodaření o 19 procent.

Co řeší?

Takto obhospodařovaný ekosystém lesa svou bohatou porostní strukturou a druhovou skladbou pozitivně ovlivňuje veškeré klimatické vlivy:

  • – snižuje teplotní extrémy
  • – upravuje proudění vzduchu
  • – zpomaluje odtok a udržuje půdní vláhu
  • – brání erozi a abrazi půdy
  • – vytváří a udržuje příznivé porostní mikroklima, které pozitivně ovlivňuje i klimatické a hydrologické poměry okolní krajiny.

Kompletní informace o tomto příkladu dobré praxe najdete na stránkách soutěže Adapterra Awards.