Jaké jsou motivace a bariéry zemědělců k tvorbě klimatických opatření?

04. 06. 2024

Adaptace na změnu klimatu je nevyhnutelná a zemědělství není výjimkou. Vytváření klimatických opatření je pro zemědělce výzvou, ale bez nich nelze udržet zdraví ekosystémů ani produktivitu. Moravskoslezský kraj nyní disponuje rozsáhlou studií, která přináší přehled o motivacích a bariérách zemědělců při realizaci klimatických opatření v krajině.

Studie poskytuje detailní kvalitativní i kvantitativní data, která odhalují ochotu zemědělců k implementaci těchto opatření, možnosti spolupráce mezi různými aktéry a roli zemědělských poradců. Výsledky této studie nabízejí cenná doporučení pro podporu vzniku potřebných opatření a přináší nový pohled na bariéry a podporu ovlivňující zemědělce při jejich rozhodnutích.

4 | Jaké jsou motivace a bariéry zemědělců k tvorbě klimatických opatření?

3 | Jaké jsou motivace a bariéry zemědělců k tvorbě klimatických opatření?

2 | Jaké jsou motivace a bariéry zemědělců k tvorbě klimatických opatření?

Studie přináší odpovědi na tyto otázky:

Jaká je ochota zemědělců v MSK opatření v krajině vytvářet?

Jaké jsou možnosti spolupráce aktérů zabývajících krajinotvornými opatřeními, která by vedla ke snadnější realizaci potřebných opatření v MSK?

Jaká je míra zapojení zemědělských poradců do přípravy krajinotvorných opatření a stav spolupráce v této oblasti se zemědělci?

 

Celá studie včetně klíčových zjištění je k dispozici v knihovně dokumentů ZDE.