Dokumenty

Seznamte se s dokumenty, které vám přiblíží klimatická opatření. Naleznete zde strategické dokumenty, metodiky, praktické návody, ale i záznamy a prezentace z našich akcí, stejně jako výukové materiály.

Abyste lépe našli to, co hledáte, můžete využít filtrování.

Vyfiltrujte si, co vás zajímá

Skrýt filtr
Skrýt filtr

Budoucnost hnědouhelných regionů v Evropě

Výzvy pro Českou republiku a Německo

Textový dokument
Ikona šipka

Komunitní zahrady

Proč a kde zakládat nové zahrady ve městech?

Ikona šipka

Koncepce péče o zeleň v majetku MSK (generel zeleně)

Generel zeleně je zhodnocením stavu zelených ploch v majetku Moravskoslezského kraje, bylo posouzeno 134 lokalit u příspěvkových organizací a komunikace ve 22 větších městech MSK

Textový dokument
Ikona šipka

Metodika postupu určení rizik a zranitelnosti MZCHÚ v souvislosti s dopady změny klimatu

Metodika je podkladem pro zpracování analýzy maloplošně zvláště chráněných území v podmínkách klimatických změn

Textový dokument
Ikona šipka

Podpora adaptace budov a měst na nedostatek vodních zdrojů a zvyšování teploty

Legislativní a motivační opatření ve vybraných státech Evropy, které podporují výstavbu zelené infrastruktury

Textový dokument
Ikona šipka

Rozvoj a dopady zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie

Studie se zabývá postupným zaváděním nZEB v ČR a jejich implementací v Evropě včetně porovnání definice s požadavky na nZEB v zemích EU.

Textový dokument
Ikona šipka

Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Strategický materiál v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích

Textový dokument
Ikona šipka

Studie motivace zemědělců k adaptaci na dopady klimatické změny pomocí krajinotvorných opatření

Účelem výzkumu je lepší pochopení komplexního systému motivací, vztahů, bariér a pobídek, které u zemědělců ovlivňují přípravu a realizaci adaptačních opatření

Textový dokument
Ikona šipka

Studie problematiky recyklace šedých vod v sídlech ČR

Zmapování stavu problematiky recyklace šedých vod v České republice i v zahraničí

Textový dokument
Ikona šipka

Veřejné zakázky: Jak připravit kvalitní projekt udržitelné šetrné budovy nebo její rekonstrukce?

Co je to šetrná budova a jak k ní směřovat, a to třeba i postupnými kroky v případě rekonstrukcí

Textový dokument
Ikona šipka

Zelené střechy v České republice (Zpráva o trhu)

Analýza odvětví zelených střech v České republice.

Textový dokument
Ikona šipka