Studie motivace zemědělců k adaptaci na dopady klimatické změny pomocí krajinotvorných opatření

Shrnutí

Studie sestává ze dvou na sebe napojených částí, kvalitativní, a kvantitativní. Kvalitativní část se soustředí na zachycení souvislostí a získání hlubšího poznání dané problematiky. Kvantitativní část se zaměřuje na získání lepší představy o stavu motivací zemědělců a typů bariér omezujících realizaci KO na území MSK na větším vzorku dat. Účelem výzkumu je získat dostatek aktuálních dat pro lepší pochopení komplexního systému motivací, vztahů, bariér a pobídek, které u zemědělců ovlivňují přípravu a realizaci adaptačních opatření v zemědělské krajině na území MSK. Na tomto základě budou v další fázi studie sestavena doporučení, jejichž cílem bude usnadnit zadavateli studie podporu implementace vhodných opatření v krajině. Účel výzkumu reflektuje širší snahu pochopit celkový systém, ve kterém se opatření v krajině v MSK implementují, a poskytnout základ pro navrhování konkrétních řešení ze strany Moravskoslezského kraje a jeho agentur.

Jazyk:

Čeština

Autor:

Tamara Meierová, Tomáš Chabada, Jan Skalík, Václav Zámečník

Organizace:

Česká společnost ornitologická s. r. o.,

Vlastník:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Datum zpracování:

23.04.2024

Typ dokumentu:

Téma: