Rozvoj a dopady zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie

Shrnutí

Studie zároveň obsahuje i predikce vývoje nZEB v ČR do roku 2050. Předpokládané postupné úspory energie v budovách ovlivní nejen konečnou spotřebu energie, ale i spotřebu primárních energetických zdrojů, potřebu centrálního zásobování teplem a spotřebu
různých energonositelů a zejména plynu.

Relevantní opatření

Jazyk:

Čeština

Autor:

Jiří Karásek, Jaroslav Maroušek, Natálie Anisimova, Ladislav Kaločai

Organizace:

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Vlastník:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Datum zpracování:

01.12.2017

Typ dokumentu: