Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku a postup pro její snížení

Shrnutí

Smyslem této metodiky je poskytnout zástupcům podniků jasný a srozumitelný návod, jak postupovat při inventarizaci skleníkových plynů, které souvisejí s jejich výrobní či obchodní činností. Z několikaleté zkušenosti autora metodiky vyplynulo, že firmy působící v České republice podobný návod, přizpůsobený domácím podmínkám, postrádají

Jazyk:

Čeština

Vlastník:

CI2, o. p. s.

Datum zpracování:

01.01.2016

Typ dokumentu: