Ekonomika pro dobrý život

Shrnutí

V přístupu k rozložení ekonomické moci dominovala posledním dvěma dekádám normalizace ekonomické nerovnováhy. Přibližně jedno procento světové populace vlastní téměř padesát procent světového bohatství, naopak více než polovina světové populace v úhrnu vlastní jen něco málo přes procento. Přístup k bohatství, kapitálu a penězům přitom hraje v naší společnosti čím dál významnější roli. Bohatství totiž neznamená pouze větší blahobyt: znamená také možnost zásadním způsobem ovlivňovat žitou realitu a činit rozhodnutí, která dopadají na ostatní lidi a zbytek
života na planetě.

Jazyk:

Čeština

Autor:

Barbora Bakošová, Petr Doubravský

Vlastník:

Heinrich -Böll-Stiftung

Datum zpracování:

01.01.2022

Typ dokumentu: